Bezpłatne kursy językowe w SJ UAM
Wiadomość, opublikowana 25-09-2018

Szkoła Językowa UAM zaprasza pracowników administracyjnych, inżynieryjno - technicznych i bibliotecznych na bezpłatne kursy językowe z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego.

Więcej...
Godziny rektorskie
Wiadomość, opublikowana 24-09-2018

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM

Więcej...
Komunikat Działu Głównego Inżyniera
Wiadomość, opublikowana 24-09-2018

Przetarg nr 907/2000/17 na szkło i materiały laboratoryjne  - został wyczerpany. Nowy przetarg w przygotowaniu.

Więcej...
Zajęcia sportowe
Wiadomość, opublikowana 24-09-2018

Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu UAM w Poznaniu  organizuje zajęcia sportowe dla pracowników z możliwością dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zajęcia rozpoczynają się 1 października  i trwają do 21 grudnia 2018 roku.

Więcej...
Międzynarodowy sukces dwóch absolwentek WFPiK
Wiadomość, opublikowana 24-09-2018

Dwie absolwentki WFPiK, Pani Aleksandra Sikorska i Pani Karina Bukiewicz zostały laureatkami konkursu na szwajcarskim uniwersytecie we Fryburgu w ramach projektu „Społem! / Ensemble!: L’interrelation entre la littérature et les sciences sociales en Pologne autour de 1900 et ses répercussions”, finansowanego przez Fonds national suisse (FNS). Pani Sikorska jest absolwentką filologii polskiej, zaś Pani Bukiewicz studiów międzykulturowych „Polacy i Niemcy w Europie”. W ramach projektu będą przygotowywać swoje prace doktorskie przez okres 4 lat.

Więcej...
Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Anglistyki
Wiadomość, opublikowana 24-09-2018

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich: Innovative language research in interdisciplinary perspectives: psychology, sociology and technology na Wydziale Anglistyki. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w piątek, 12 października br. Więcej informacji na stronie: http://wa.amu.edu.pl/wa/isdj

Więcej...