Komunikat kanclerza z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wydawania legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów kolejowych w 2017 roku
Wiadomość, opublikowana 09-12-2016

Ustala się następujący tryb wydawania legitymacji uprawniających do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych w dowolnej klasie na przejazdy pociągami poniższych przewoźników: "PKP Intercity" S.A., "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva  RP sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.

 1. Legitymacja przysługuje pracownikom zatrudnionym w wymiarze co najmniej 1/2 (pół) etatu na okres minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 2. Legitymacja nie przysługuje osobom:
  • niespełniającym warunków pkt.1
  • przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich i zdrowotnych.
 3. Legitymacja nie może być przekazywana osobom trzecim.
 4. Pełny koszt zakupu ulgi uprawniającej do 50% zniżki na przejazdy koleją w 2017 roku wynosi 408,24 zł.
 5. Zakup legitymacji jest dofinansowany przez UAM w zależności od zadeklarowanego dochodu na członka rodziny w 2015 roku.
 6. Kwota dofinansowania przez UAM zakupu legitymacji podlega jako świadczenie pracownicze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7. Pracownicy ponoszą częściowy koszt wykupu legitymacji w wysokości uzależnionej od wysokości dochodu przypadający na członka rodziny w 2015 roku:

  Przedział dochoduWysokość dochodu  przypadająca na członka rodziny w 2015 rokuKoszt wykupu ulgi
  ponoszony
  przez pracownika
  I przedziałdo 150 % min. wynagrodzenia** (do 2625zł)20 zł
  II przedziałod 150 %-225 % min. wynagrodzenia** (2625-3938 zł)40 zł
  III przedziałod 225 %-300% min. wynagrodzenia**(3938-5250 zł)60 zł
  IV przedziałpowyżej 300 % min. wynagrodzenia**(powyżej 5250 zł)80 zł

  ** Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w oświadczeniu o dochodzie w roku 2015 wynosiło 1750 zł.  

 8. Sekretariaty Instytutów i Zakładów, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, wspólnych i międzyuczelnianych, zamiejscowych jednostek organizacyjnych, ośrodków i centrów uniwersyteckich, działów administracji, domów studenckich, budynków dydaktycznych, ośrodków wypoczynkowych oraz kierownicy pozostałych jednostek przekazują do Działu Kadr i Organizacji pok. 205, Collegium Minus:

  • wniosek o wydanie legitymacji zawierający:
   oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny w roku 2015
   oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia kosztu wykupu ulgi  ponoszonego przez pracownika wraz z zaliczką na podatek dochodowy
  • aktualne, podpisane zdjęcie legitymacyjne.

  Niekompletnie wypełnione wnioski nie będą mogły zostać zrealizowane.

  Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu na portalu pracownika <dokumenty UAM<<dokumenty i wnioski  do pobrania<<<Dział Kadr i Organizacji>>>

 9. W przypadku utraty legitymacji Dział Kadr i Organizacji wystawia nową legitymację po okazaniu dowodu dokonania wpłaty w kasie UAM w wysokości 408,24 zł. Zwolnienie z opłaty jest możliwe jedynie po okazaniu kopii zgłoszenia kradzieży w/w dokumentu. UAM zobowiązany będzie jednak do potrącenia z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, o którym mowa w pkt.6.
 10. Dział Kadr i Organizacji wydaje legitymację do dnia 28.02.2017 roku lub do momentu wyczerpania zakupionej puli.
 11. Legitymacje wydawane będą po zawarciu umowy ze spółką PKP Intercity

KANCLERZ

Stanisław Wachowiak


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.