"Odniemczanie" i "repolonizacja" powojennego Szczecina - wykład dr. Michała Paziewskiego w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach
Wydarzenie, rozpoczyna się 02-03-2017

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny dr. Michała Paziewskiego (Uniwersytet Szczeciński) „Odniemczanie” i „repolonizacja” powojennego Szczecina w czwartek, 2 marca 2017 r., godz. 12.00 (Collegium Polonicum, sala 11).

Dzieje Szczecina, ostatniego miasta, które po II wojnie światowej znalazło się w obrębie Polski, pod wieloma względami są nieporównywalne z innymi. Formujące się polskie władze opuszczały miasto dwukrotnie i przejmowały od Sowietów trzykrotnie.

Te "wyjścia" władz obejmowały także ludność. Jednocześnie trwał powrót Niemców i organizacja władz niemieckich z pomocą Sowietów. Podjęte przez Stalina decyzje dotyczące Zaodrza zapadały wbrew postanowieniom konferencji w Poczdamie. Zgodnie z jej ustaleniami decyzje wiążące miały zapaść dopiero podczas układu pokojowego z udziałem Niemiec, do którego nigdy nie doszło. Nie miało to większego znaczenia, zwłaszcza dla Zachodu, gdzie przez dziesiątki lat uważano, że miasto znajduje się "pod tymczasową administracją polską".

Niejasny status Szczecina hamująco wpływał na społeczno-gospodarczy rozwój miasta oraz na jego integrację z Polską. Długo wiązało się to z poczynaniami władz nazywanymi "odniemczaniem" bądź "repolonizacją", które polegały głównie na rugowaniu niemal wszystkiego, co mogło przypominać niemieckie dziedzictwo. Jeszcze do końca lat czterdziestych Szczecin faktycznie znajdował się w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, a spod polskiej władzy wyłączony był m.in. port (ostatecznie Sowieci wycofali się z niego w styczniu 1955 roku) czy sowiecko-niemiecka eksterytorialna enklawa na północy Szczecina. Mocno na szczecinian oddziaływało poczucie tymczasowości zamieszkania, strach przed powrotem Niemców, liczni sowieccy żołnierze w mieście i okolicach, zafałszowana bądź niewielka wiedza o tzw. Ziemiach Odzyskanych. Lęków tych pozbyła się dopiero generacja urodzona i wychowana w grodzie Gryfa.

dr Michał Paziewski, historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, Specjalizuje się w historii politycznej Polski współczesnej, opozycji antysystemowej w PRL. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym: Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim (2008, współautor); Debata robotników z Gierkiem. Szczecin 1971 (2010, nominacja do Nagrody Historycznej "Polityki"); Grudzień 1970 w szczecinie (2013, nominacja do Nagrody Historycznej "Polityki", 2014 nagroda "Klio" przyznawana przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, w kategorii monografii naukowej). Współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", redaktor tygodnika "Jedność", wydawca kilku szczecińskich pism pozacenzuralnych. Wyróżnienia: nagroda POL-CUL Foundation. Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej (1985), stypendium Komitetu Kultury Niezależnej w Warszawie (1988, Paryż).

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Ewa Bielewicz – Polakowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.