Pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na 58. Konwencji ISA 2017 w Baltimore
Wiadomość, opublikowana 08-03-2017

W dniach 22-25 lutego 2017 r. w Baltimore odbyła się 58. Konwencja International Studies Association (ISA- Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych z siedzibą w University of Connecticut, USA) p.t. „Zrozumieć zmiany w polityce światowej”. Coroczne konwencje ISA należą do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu środowiska badaczy stosunków międzynarodowych. Dzięki zaangażowaniu tysięcy uczestników z całego świata stwarzają unikalne możliwości prezentacji wyników prowadzonych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów między naukowcami zajmującymi się badaniami zagadnień międzynarodowych.

W tegorocznej Konwencji wzięli także udział przedstawiciele Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: prof. zw. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, dr Rafał Wiśniewski oraz mgr Aleksandra Galus. Profesor Zdzisław W. Puślecki zaprezentował referat nt. wpływu proponowanego Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP) na strategiczną współpracę Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej, przygotowany w ramach grantu OPUS, Narodowego Centrum Nauki – NCN, Nr UMO – 2013/11/B/HS5/03572. Na zaproszenie wziął też udział w ISA Business Meeting&Award Ceremony, International Political Economy (IPE) Business Meeting oraz w Distinguished Scholar Reception, Honoring Professor Roger E. Kanet, University of Miami. Profesor Przemysław Osiewicz przedstawił założenia projektu badawczego dotyczącego kodów geopolitycznych USA i Unii Europejskiej, który realizuje na Uniwersytecie Georgetown w ramach stypendium Fulbrighta. Doktor Rafał Wiśniewski w ramach swojego referatu podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy obecne napięcia w relacjach między mocarstwami można nazwać ,,nową zimną wojną", co wpisuje się w tematykę nowego numeru czasopisma naukowego ,,R/evolutions: Global Trends & Regional Issues" (http://revjournal.org/forthcoming-issues/). Magister Aleksandra Galus wystąpiła jako prelegentka w panelu poświęconym roli mediów społecznościowych w stosunkach międzynarodowych, a w sesji posterowej prezentowała wyniki badań nad rolą mediów społecznościowych w białoruskim i ukraińskim aktywizmie społecznym (prowadzonych w ramach kierowanego przez dr Paulinę Pospieszną projektu badawczego dotyczącego wspierania demokracji).

Dodatkową promocję dorobku naukowego pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa stanowiła obecność na stoiskach księgarskich prac zbiorowych: ,,Relations between the European Union and Egypt after 2011" pod redakcją prof. Radosława Fiedlera oraz prof. Przemysława Osiewicza,, i ,,Transformation processes in Egypt after 2011" pod redakcją prof. Anny Potyrały, dr hab. Beaty Przybylskiej-Maszner oraz prof. Sebastiana Wojciechowskiego. Udział w 58. Konwencji ISA stał się dla przedstawicieli WNPiD okazją do konstruktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach prowadzonych badań naukowych, jak również nawiązania kontaktów międzynarodowych, które mogą zaowocować nowymi inicjatywami badawczymi oraz dydaktycznymi. Zaprezentowane w czasie Konwencji referaty są dostępne w internetowym archiwum prac konferencyjnych ISA.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.