Kończy się rekrutacja w projekcie RurAction, finansowanym w ramach programu Horyzont 2020 - Marie Sklodowska-Curie ITN Action
Wiadomość, opublikowana 13-03-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Socjologii) jest jednym z beneficjentów międzynarodowego projektu RurAction („Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”). Celem projektu jest zbadanie słabo rozwiniętych strukturalnie regionów wiejskich i innowacji społecznych tam realizowanych. Badania w ramach projektu będą prowadzone w 7 państwach europejskich. Projekt jest finansowany w ramach programu Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie ITN Action.

Konsorcjum projektu rekrutuje 10 osób na stanowiska Early-Stage Researcher (ESR). Zatrudnienie obejmuje 36 miesięcy, poczynając od września/października 2017 roku i jest powiązane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej i realizacją badań na jej potrzeby. W ramach zatrudnienia oferowane jest stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie (w zależności od kraju od ok. 2400 do 4200 EUR miesięcznie brutto) oraz opieka merytoryczna międzynarodowego zespołu doświadczonych naukowców. Osoby zatrudnione na stanowiskach ESR będą także miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach,  warsztatach i praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu.

Zgłoszenia do konkursu na ww. stanowiska można składać do 26 marca br. Do składania wniosków zapraszamy młodych badaczy – absolwentów studiów drugiego stopnia: geografów, socjologów, ekonomistów i przedstawicieli nauk pokrewnych. Szczegółowe informacje znajdują się na  http://ruraction.eu, www.igsegp.amu.edu.pl/badania/RurAction lub https://leibniz-irs.de. lub Kontakt: prof. Tadeusz Stryjakiewicz (tadek@amu.edu.pl), dr Łukasz Rogowski (lukasz.rogowski@amu.edu.pl), dr inż. Wojciech Dyba (wojciech.dyba@amu.edu.pl).

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Magdalena Ziółek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.