Projekt dydaktyczny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Wiadomość, opublikowana 17-03-2017

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 1 marca ruszył projekt dydaktyczny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) którego celem jest:
- opracowanie programu studiów II stopnia PALEOEKOLOGIA
- udoskonalenie programu studiów I stopnia EKOLOGIA MIASTA.
Uzyskanie środków z Unii Europejskiej pozwoli na wsparcie prac nad programem oraz włączenie pracodawców w przygotowanie i realizację programów kształcenia na ww. kierunkach dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych rynku pracy. Proponowane specjalności są unikatowe, a kształcenia paleoekologicznego nie oferuje żadna uczelnia wyższa w Polsce.

Specjalność PALEOEKOLOGIA na kierunku studiów geografia przeznaczona jest dla studentów, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem i zarządzaniem środowiskiem naturalnym, w tym analizą, planowaniem i prognozowaniem zachodzących w środowisku zmian. Absolwenci tej specjalności będą fachowcami w zaawansowanej obsłudze najnowszych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w ww. obszarach i będą gotowi do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.
O przyjęcie na tę specjalność mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunków przyrodniczych: m.in. geografii, geologii, biologii, ochrony środowiska, a także turystyki i rekreacji czy archeologii.

Specjalność EKOLOGIA MIASTA na kierunku studiów geografia przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem i problematyką ekosystemu miejskiego, w tym analizą, planowaniem i prognozowaniem zmian zachodzących w miastach. Absolwenci ww. specjalności będą fachowcami w zaawansowanej obsłudze najnowszych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu funkcjonowaniem miasta i będą gotowi do podjęcia pracy w miejskich instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.
O przyjęcie na tę specjalność mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.