Nowy numer "Życia Uniwersyteckiego"
Wiadomość, opublikowana 23-03-2017

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania "Życia Uniwersyteckiego", numer poświęcony został m.in. podsumowaniu konferencji Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych.

W słowie wstępu do najnowszego wydania pani Jolanta Lenartowicz, redaktor naczelna "Życia Uniwersyteckiego", zachęca do aktywnego udziału i współtworzenia dyskusji toczącej się wokół zmian w nauce i szkolnictwie wyższym:

Rozmawiać warto

Dwudniowa poznańska konferencja na temat poszukiwania dróg do naukowej doskonałości, a jeszcze szerzej rzecz ujmując – nad koncepcją tworzenia nowych ram prawnych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, formalnie zakończyła się.

Ponad 500 uczestników z całego kraju, reprezentujących rozmaite typy uczelni, ośrodki uniwersyteckie i badawcze, próbowało podczas rozlicznych dyskusji prowadzonych zarówno w formułach debat klasycznych, jak i nowoczesnych, mniej u nas popularnych (że wymienię tu debaty Chatham House, czy debaty oksfordzkie) zadało wiele, wiele pytań. I szukało na nie odpowiedzi. Uwagę uczestników skupiały zarówno zagadnienia fundamentalne dla tej dziedziny życia społecznego i kulturalnego, jak na przykład niedostateczne finansowanie, dążenie do doskonałości badań, drogi do niej i przeszkody, sposoby oceniania i wyszukiwania najlepszych, forma studiów doktoranckich. Słusznie twierdzono, że jeśli nie uporządkujemy ich programów i nie zorganizujemy nowocześnie, od rekrutacji poczynając, przez sformułowanie tematu badawczego doktoratu, aż po mechanizmy zapewniające wysoką ich jakość, to nie ukształtujemy w prawidłowy sposób młodych badaczy potrafiących odnaleźć się w nauce światowej. Debatowano także o tym, że nauce w Polsce potrzebni są najzdolniejsi i ich powinniśmy skutecznie zachęcać do pracy naukowej w polskich uniwersytetach; podkreślano potrzebę obecności w międzynarodowej przestrzeni naukowej. Rozbieżności rodziły się, gdy przychodziło wskazywać metody ocen, sposoby finansowania badań…Zebrano ogromny materiał, posegregowany według specjalności i problemów. Co z nim się stanie, jak on przyczyni się do tworzenia nowych prawnych ram dla nauki? Czy nie zmarnuje się? Czy nie zniknie w gąszczu podobnych uwag pochodzących z innych konferencji?

Najważniejsze wnioski poszczególnych konferencji programowych będą z pewnością materiałem do dalszych debat na wrześniowym Kongresie Nauki w Krakowie. Nasze poznańskie wnioski po dalszym opracowaniu organizatorzy konferencji zamierzają przedstawiać społeczności naszego Uniwersytetu. Również na łamach Życia Uniwersyteckiego; pokazując jak potrzebne i cenne są szerokie debaty. Przynoszą one środowisku wielki pożytek: pozwalają się wzajemnie poznać i zrozumieć, skonsolidować się. Bez nich nie mielibyśmy tylu okazji rozmawiać „interdyscyplinarnie” o ważnych problemach środowiska naukowego. Natomiast czy i jaki będą miały one wpływ na zapisy nowego prawa o szkolnictwie wyższym, trudno na razie powiedzieć.

W każdym razie dyskusja trwa, bo i jest czas po temu. Pytań jest wciąż wiele, wątpliwości, pomysłów też… I warto o nich mówić, nawet jeśli szacowne forum jak konferencja przedkongresowa już u nas formalnie nie funkcjonuje. Odpowiedzi jednak można też poszukiwać samemu, rozmawiać o nich z kolegami, przyjaciółmi, dzielić się też można swymi przemyśleniami na łamach uniwersyteckiego pisma. I dlatego chcielibyśmy w tym gorącym okresie (i nie tylko teraz) stać się swoistą trybuną, płaszczyzną wymiany spostrzeżeń, wątpliwości. Można, dzieląc się nimi nawzajem budować uniwersytecką wspólnotę.

W związku z tym zapraszamy do wspólnej na łamach rozmowy.

Teksty (do 3000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: 

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Magdalena Ziółek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.