Polsko-rosyjska letnia szkoła w Poznaniu, Sankt Petersburgu i nad Bajkałem
Wiadomość, opublikowana 27-03-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja)
i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja), organizuje X Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną

1. Temat:
Własność intelektualna w ujęciu polskim i rosyjskim (prawo i praktyka)

2. Program MLSP-H:
Międzynarodowa Letnia Szkoła Prawno-Humanistyczna składa się z trzech etapów, a mianowicie:

 • z etapu I – będzie on realizowany w pałacu (domu pracy twórczej i wypoczynku) w Obrzycku oraz w Poznaniu w dniach 5–14 lipca 2017 r.; etap ten obejmuje konferencję naukową (referaty pracowników nauki, referaty studentów, dyskusja) w Obrzycku w dniach 5-10 lipca 2017 r. oraz część turystyczno-poznawczą w Poznaniu w dniach 11–14 lipca 2017 r.;
 • z etapu II – będzie on realizowany na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu w okresie lipiec/sierpień 2018 r.;
 • z etapu III – będzie on realizowany w ośrodku konferencyjnym Państwowego Uniwersytetu w Irkucku położonym nad jeziorem Bajkał w okresie lipiec/sierpień 2019 r.

Wszystkie referaty zaprezentowane podczas MLSP-H, po ich akceptacji, zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu. Lista dotychczas wydanych publikacji jest dostępna na stronie: http://lib.lawinstitut.ru/ru/library/list.html?category=9. Z publikacjami można zapoznać się również na miejscu w czytelni książek WPiA oraz w czytelni książek Biblioteki Uniwersyteckiej.

3. Kryteria doboru uczestników (studentów):
W MLSP-H weźmie udział 10 studentów IGU, 10 studentów SPbGU oraz 10 studentów UAM (kierunki humanistyczne).
Kryteria kwalifikacyjne dla studentów UAM (spoza Wydziału Prawa i Administracji) przedstawiają się następująco:

 • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego,
 • zadowalające wyniki w nauce,
 • pożądana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego.

4. Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do udziału w MLSP-H należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. wysłać na adres: letnia.szkola.rekrutacja@gmail.com

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie kandydata na międzynarodową letnią szkołę prawno-humanistyczną”(zob. niżej),
 • krótki list motywacyjny,
 • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen z całych studiów,
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające kompetencje językowe kandydata,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazywane przez kandydata.

Po tym terminie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne celem wyłonienia ostatecznych uczestników tegorocznej edycji MLSP-H.

Dodatkowe informacje na temat MLSP-H można uzyskać, kierując zapytanie pod ten sam adres mailowy (letnia.szkola.rekrutacja@gmail.com). W sprawach pilnych kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 793 990 495 (wt. godz. 13:00 – 14:00) mgr Marta Nawrocka lub 511 911 840 (pn.–wt. godz. 8:00-9:00) mgr Aleksandra Rytelewska.

Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Irkucku dostępne są na stronie internetowej http://www.isu.ru/
Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu dostępne są na stronie internetowej http://www.spbu.ru/

W załączeniu znajdują się zdjęcia z poprzednich edycji Szkoły Letniej.


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.