Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce - doświadczenia, wyzwania, perspektywy - seminarium na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-06-2017

Badania empiryczne nad dziennikarzami są cennym źródłem wiedzy na temat ich poglądów, pełnionych ról oraz postaw wobec aktorów politycznych i kwestii społecznych. Nadto, odzwierciedlają rzeczywistą kondycję zawodu, jak również sygnalizują problemy, z którymi borykają się dziennikarze. Badania empiryczne – uzupełnione o refleksję teoretyczną – pozwalają także formułować wyzwania i kreślić perspektywy związane z ewolucją, dynamiką i przyszłością zawodu dziennikarskiego w dobie rozwoju mediów online.

Studia nad dziennikarstwem mają długą i bogatą tradycję w Polsce. Niemniej, przez wiele lat podejście deskrypcyjne dominowało nad badaniami o charakterze empirycznym w tym obszarze. Deficyt takich badań widać było przede wszystkim w aspekcie międzynarodowych eksploracji porównawczych, ukazujących polskie dziennikarstwo i dziennikarzy na tle oświadczeń
zagranicznych. Wyraźną zmianę w tym zakresie widać od ponad dekady - coraz liczniejsza grupa polskich badaczy prowadzi samodzielnie badania empiryczne nad kondycją zawodu dziennikarza oraz włącza się w prace międzynarodowych zespołów badawczych. To właśnie te doświadczenia chcielibyśmy uczynić przedmiotem proponowanego seminarium naukowego. Do udziału w spotkaniu zapraszamy badaczy prowadzących badania empiryczne wśród polskich dziennikarzy – zarówno tych, którzy pracują w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich (tradycyjnych i on-line). Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów oraz spostrzeżeń na temat wyzwań, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno teorie leżące u podstaw badań empirycznych oraz stosowane przez badaczy metody i narzędzia. Liczymy, że dyskusja towarzysząca prezentacji wyników Państwa dociekań naukowych oraz doświadczeń w tym zakresie przyczyni się do określenia kierunków, perspektyw i obszarów badań nad polskim dziennikarstwem.


Seminarium odbędzie się 9 czerwca 2017 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89A – Kampus Morasko, sala 43 (parter). Program znaleźć można w załączniku.

Kierownik naukowy seminarium: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska (agnieszka.stepinska@amu.edu.pl)
Sekretarz seminarium: dr Bartłomiej Secler (bartlomiej.secler@amu.edu.pl)


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.