Konkurs projakościowy prorektora UAM ds. kształcenia
Wiadomość, opublikowana 17-05-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o rozpisaniu kolejnego konkursu projakościowego prorektora UAM ds. kształcenia.

Domeną kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są przede wszystkim studia o profilu ogólnoakademickim. Jednym z ich podstawowych zadań jest rozwijanie kompetencji badawczych studentów. Chcę zachęcić Państwa do poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających lepiej przygotować studentów do pracy naukowej, ułatwiających ich współudział w badaniach naszych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz motywujących do przygotowywania własnych projektów badawczych, w tym do ubiegania się np. o „Diamentowy grant”.

Ogłaszam więc konkurs „Udział w badaniach naukowych elementem programu kształcenia studentów” oraz przesyłam podstawowe informacje dotyczące zasad udziału:

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych inicjatyw mających na celu wdrożenie studentów do badań naukowych.
  2. Podstawowa jednostka organizacyjna może zgłosić do konkursu jeden projekt.
  3. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie propozycje działań nie realizowanych do tej pory w jednostce.
  4. Nagrody w konkursie, w łącznej kwocie 30 000 PLN, przewidziane są na dofinansowanie wdrożenia trzech najlepszych projektów.
  5. Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów

- harmonogram działań (UWAGA – termin realizacji projektu: do końca I semestru roku akademickiego 2017 - 2018)

- kosztorys.

  1. Wnioski powinny być przesłane przez prodziekanów ds. kształcenia/studenckich w formie elektronicznej na adres: brjk@amu.edu.pl do dnia 30 czerwca 2017 r.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 lipca 2017 r.
  3. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Rady ds. Jakości Kształcenia.

Prorektor

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Marta Brzezińska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.