Jak badać dziennikarzy?
Wiadomość, opublikowana 16-06-2017

Na co dzień dociekają, dopytują i badają niemalże wszystkie aspekty życia publicznego, lecz podczas seminarium naukowego na WNPiD UAM, to oni zostaną zbadani przez naukowców. O kim mowa? Oczywiście o dziennikarzach. Seminarium naukowe „Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia – wyzwania – perspektywy” 9 czerwca 2017 r., organizuje Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, początek o godz. 10:00, w sali 43.

Akademicy będą dyskutować zarówno nad stanem badań dotyczących dziennikarstwa oraz związanych z nimi oczekiwaniami, aktualną metodologią oraz kształceniem przyszłych adeptów zawodu. Program konferencji znajduje się poniżej:
10:00 – rozpoczęcie seminarium – powitanie uczestników
10:15 Sesja I: Stan badań nad dziennikarstwem w Polsce: doświadczenia i oczekiwania
Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska
1. dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski: Złożoność badań ilościowych i jakościowych w dziennikarstwie
2. dr Bartłomiej Secler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Badania nad dziennikarstwem w Polsce – perspektywa międzynarodowa. Problemy, dylematy, wyzwania
3. mgr Paweł Łokić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Główne nurty badań nad dziennikarstwem w Polsce – perspektywa porównawcza
4. dr Szymon Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Problem użyteczności badań nad dziennikarzami. Kilka uwag nad istotnością i sposobem prowadzenia badań nad dziennikarzami z perspektywy zarządcy (właściciela) przedsiębiorstwa medialnego
Dyskusja:
1. Badania nad dziennikarzami: kto ich potrzebuje? Jak zachęcić dziennikarzy do udziału w badaniach?
2. Badania krajowe: jak organizować przegląd dotychczasowych badań? Jak obserwować zmiany i trendy?
3. Badania międzynarodowe: jak interpretować wyniki? Jak prowadzić analizę porównawczą?
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Sesja II: Metody i narzędzia w badaniach nad dziennikarzami
Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
1. dr Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pogłębiony wywiad indywidualny z dziennikarzami jako metoda badawcza – uwagi warsztatowe 2. prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska i dr Ewa Jurga – Wosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Od ankiety do analizy zawartości: metody badań nad percepcją(perception) i wykonaniem (performance)
3. dr Karina Stasiuk – Krajewska, SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław: Blogi i blogowanie w kontekście współczesnego dziennikarstwa. Próba zastosowania metodologii analizy dyskursu w badaniu samoopisu blogerów
4. dr Magdalena Ślawska, Uniwersytet Śląski: Wypowiedzi dziennikarskie – ujęcie lingwistyczne
Dyskusja:
1. Projektowanie badania: jak dobrać metodę i próbę badawczą? Jak zorganizować zbieranie danych?
2. (Auto)prezentacja dziennikarska: o czym faktycznie mówią dziennikarze wypełniając ankiety?
3. Analiza zawartości przekazów jako źródło wiedzy o dziennikarzach: jak badać wypowiedzi dziennikarskie? Jak interpretować te wypowiedzi?
13:30 – 14:30 Obiad (Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89, Poznań)
14:30 – 16:30 Sesja III: Edukacja dla dziennikarstwa: wymiar normatywny i praktyczny
Prowadzenie: dr hab. Lucyna Szot
1. dr Izabela M. Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski: Badania adeptów zawodu dziennikarza – zarys refleksji
2. dr Dominika Narożna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Dziś student, jutro dziennikarz? Badania nad studentami jako źródło wiedzy o przyszłości dziennikarstwa
3. mgr Małgorzata Tadeusz – Ciesielczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poziom świadomości językowej dziennikarzy i studentów dziennikarstwa jako element wiarygodności wizerunku medialnego – diagnoza i postulaty
4. dr Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski: Dziennikarstwo obywatelskie w Polsce i w Europie – aspekty edukacyjne
Dyskusja:
1. Adepci dziennikarstwa: jakiej wiedzy o (przyszłych) dziennikarzach dostarczają badania nad studentami?
2. Nauka i edukacja: Jak i w jakim stopniu wiedzę o dziennikarzach można wykorzystać w procesie edukacji?
3. Dziennikarze obywatelscy: jak badać ich znaczenie dla procesu przepływu informacji? Jak porównywać ich działalność z pracą(profesjonalnych) dziennikarzy?
16:30 Podsumowanie dyskusji i omówienie planów dotyczących publikacji


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.