Ogłoszenie konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9
Wiadomość, opublikowana 16-06-2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy

SONATA 13 konkurs skierowany do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13
SONATA BIS 7jest konkursem mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7
MAESTRO 9jest konkursem przeznaczonym dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9
HARMONIA 9 jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9
Nowością w ogłoszonych konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Zmienia się również sposób dokumentacji konkursowej. W formularzu oceny konkursu SONATA BIS pojawia się dodatkowa pozycja: uzasadnienie powołania nowego zespołu naukowego. W konkursie MAESTRO pojawia się wymóg przygotowania skróconego opisu projektu w języku angielskim.
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 września 2017 r. Formularze wniosków zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Informację wprowadził/a: Julita Banaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.