Spotkanie grupy roboczej Projektu AquaNES
Wiadomość, opublikowana 04-07-2017

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się spotkanie grupy roboczej Projektu AquaNES, który jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020 (Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems; Prezentacja synergii naturalnych i inżynieryjnych metod w systemach uzdatniania wody).

Organizatorami spotkania są: Instytut Geologii UAM przy współudziale firmy Aquanet SA, operatora poznańskiego systemu wodociągowego.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele partnerów Projektu z Niemiec (przedstawiciele wodociągów dla Drezna i Berlina oraz Politechniki w Dreźnie), Węgier (przedstawiciele wodociągów dla Budapesztu oraz Uniwersytetu w Baja), przedstawiciel Uniwersytetu w Cranfield (Wielka Brytania) oraz firmy Aquanet SA i pracownicy Instytutu Geologii UAM.

W pierwszym dniu spotkania odbędzie się wizyta na wybranych obiektach, związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i przesyłem wody dla miasta Poznania. Natomiast w drugim dniu, na spotkaniu w Sali Senatu Collegium Minus UAM o godz. 8:30, które otworzy Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, przewidziana jest dyskusja wyników badań uzyskanych w trakcie pierwszego roku realizacji Projektu.

Koordynatorami projektu ze strony UAM są Prof. dr hab. Józef Górski oraz Prof. UAM dr hab. Krzysztof Dragon z Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód Instytutu Geologii UAM.

Głównym celem pakietu roboczego (WP1) jest demonstracja skuteczności uzdatniania wody podczas procesu infiltracji brzegowej (jednym z obiektów badań realizowanych w grancie jest ujęcie wody Mosina-Krajkowo dla miasta Poznania) w celu propagowania tego typu rozwiązań, szczególnie w krajach Azji i Afryki.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.