UAM pierwszy w konkursie NCBR na granty dla doktorantów
Wiadomość, opublikowana 13-07-2017

115 mln zł na kształcenie na studiach doktoranckich otrzymają od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju szkoły wyższe i instytuty naukowe, które zgłosiły się do konkursu na "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich".

W rozstrzygniętym konkursie NCBR przyznało dofinansowanie 47 projektom. Najwięcej grantów (po cztery) zdobyły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Celem konkursu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia.

Wnioski do konkursu mogły składać szkoły wyższe oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lista wszystkich nagrodzonych w konkursie projektów znajduje się na stronie NCBR.

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald