II Dzień Jakości Kształcenia UAM - zapowiedź
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-12-2017

W dniu 6 grudnia 2017 roku w Collegium Historicum na Morasku odbędzie się II Dzień Jakości Kształcenia UAM. W tym roku hasłem przewodnim konferencji będzie: „Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”.

Przewidziano sesję prezentacji ustnych, dwie sesje plakatowe i dwa panele dyskusyjne.  Podczas konferencji przedstawione zostaną inicjatywy wydziałowe wyróżnione w III edycji Konkursu Prorektora ds. Kształcenia na działania poprawiające jakość kształcenia w UAM oraz projekty projakościowe zrealizowane przy pomocy środków z zewnętrznych źródeł finansowania lub przeprowadzone we współpracy z otoczeniem zewnętrznym albo innymi jednostkami UAM.

II Dzień Jakości Kształcenia UAM poprzedzony będzie Wydziałowym Dniem Jakości Kształcenia – 5 grudnia 2017 r. na Wydziale Historycznym

Szczegóły programu i organizacji konferencji zostaną przekazane we wrześniu.

Do udziału w sesjach i panelach dyskusyjnych zaproszeni są nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci. II Dzień Jakości Kształcenia ma charakter otwarty dla całej społeczności akademickiej UAM.

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald