Wkrótce nowy konkurs MNiSW dla humanistów
Wiadomość, opublikowana 04-08-2017

„Szlakami Polski Niepodległej” to program dedykowany badaczom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, a także obszaru sztuki. Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu tego roku i będzie wkładem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cel: upowszechnienie wiedzy o niepodległej Polsce
O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się nie tylko jednostki i biblioteki naukowe, ale również muzea, które działają na rzecz nauki. Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, a także o drogach wiodących do odzyskania w 1918 roku niepodległości.
Włączenie w obieg kulturowy dziedzictwa niepodległościowego
Służyć ma to przede wszystkim włączeniu do powszechnej świadomości, a także do obiegu kulturowego polskiego dziedzictwa niepodległościowego, obejmującego XIX, XX i XXI wiek.
Program umożliwi realizację przedsięwzięć dokumentacyjnych, badawczych, archiwalnych, edytorskich czy konserwatorskich, a także tych międzydziedzinowych – z zakresu nauki, muzealnictwa i sztuki.
Kresy i konteksty europejskie
Zdobywca grantu będzie mógł wydać kolekcje dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych i społecznych – również tych o tematyce kresowej. Zamysłem resortu nauki jest także wsparcie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną, a także form ekspresji artystycznych, które uwzględnią konteksty europejskie.

Informację wprowadził/a: Julita Banaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.