Cywilizacyjne przyczyny i następstwa reformacji - konferencja
Wydarzenie, trwa od 25-10-2017 do 26-10-2017

W dniach 25-26 października 2017 roku Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie  organizuje Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Cywilizacyjne przyczyny i następstwa reformacji".

Reformacja w refleksji naukowej pojawia się w szerokim kontekście przemian społeczno-kulturowych. Nie bez powodu określa się ją jako rewolucję, która zmieniając oblicze społeczeństw zachodnich, okazała się pierwszym radykalnym zwiastunem nowoczesności. Wiąże się bowiem nie tylko z reformą Kościoła, ale również wpływem na niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i kulturalnego.

Idee reformacji odnajdujemy w refleksjach natury etycznej, politycznej, ekonomicznej, prawnej, socjologicznej, literackiej i estetycznej, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój indywidualizmu, moralności, kultur narodowych, gospodarki, praw człowieka, szkolnictwa, sztuki, etc., charakterystycznych dla naszej zachodniej cywilizacji. To tylko kilka przykładów zjawisk określających cywilizacyjne przyczyny i następstwa reformacji. Lista tematów nie jest na pewno zamknięta i może stanowić inspirację do innych ujęć tematycznych koncentrujących się wokół problematyki reformacji.

W zamierzeniu organizatorów konferencja ma być interdyscyplinarną debatą nad historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami reformacji oraz wpływem, jaki wywarła ona na kształt cywilizacji zachodniej. Pragniemy zaprosić do udziału w debacie konferencyjnej wszystkich tych, których interesują podobne zagadnienia w zakresie różnych dyscyplin humanistycznych i pokrewnych: historii, historii sztuki, politologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, teologii, religioznawstwa, medioznawstwa, filozofii, antropologii, muzykologii, socjologii, językoznawstwa, ekonomii, prawa.

Organizatorzy proponują dwa bloki analityczne jako punkt wyjścia do dyskusji: pierwszy, skupiający się na przyczynach i założeniach ideowych reformacji, i drugi, na jej spuściźnie, a w ich ramach następujące obszary tematyczne:

I. Historyczno-kulturowy wymiar Reformacji

 • Humanizm a Reformacja
 • Kościół katolicki a ruch reformacyjny
 • Idee polityczne Reformacji
 • Teologia Reformacji
 • Dekonstrukcja Christianitas

II. Cywilizacyjne konsekwencje Reformacji

 • Reformacja a nowoczesność
 • Reformacja a filozofia
 • Reformacja a myśl polityczna
 • Reformacja a prawo
 • Reformacja a Kościoły chrześcijańskie
 • Reformacja a społeczeństwo
 • Reformacja a gospodarka
 • Reformacja a literatura
 • Reformacja a sztuka
 • Reformacja a szkolnictwo
 • Reformacja a media
 • Reformacja a dialog międzykulturowy

Organizatorzy są otwarci także na inne tematy wpisujące się w założenia konferencji. 

Organizatorzy:
Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej Instytut Kultury Europejskiej UAM
ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno

Rada programowa konferencji:
Prof. dr hab. Zbigniew Sareło
Prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk
Przewodnicząca konferencji: dr Sylwia Szykowna
Sekretarz konferencji: mgr Kajetan Jagodziński: konferencjaike@gmail.com

Termin nadsyłania abstraktów: 31 sierpnia 2017r.
Informacja o akceptacji wystąpienia: 10 września 2017r.
Opłata konferencyjna: 250zł.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30 września 2017r.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w ramach opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim UAM, mieszczącym się na terenie Instytutu. Koszt noclegu: 60zł.

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 400 słów) dostępny jest na dedykowanej stronie.

Po konferencji planowana jest publikacja referatów w formie recenzowanej monografii.

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald