Konferencja na temat edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-09-2017

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania i Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w Poznaniu zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych do uczestnictwa w konferencji: " Edukacja dla zrównoważonego rozwoju drogą do przyszłości”.

Cele konferencji :

1. Popularyzacja wiedzy, znaczenia i rozumienia potrzeby edukacji dla zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie.

2. Zainteresowanie nauczycieli sposobami pracy z dzieckiem ukierunkowanymi na świadome korzystanie z zasobów naturalnych, kulturowych i cywilizacyjnych.

3. Uświadomienie nauczycielom potrzeby zrównoważenia wiedzy i doświadczeń zauważania zależności w relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym, a życiem ludzi.

4. Zainspirowanie nauczyciela do poszukiwania aktywizujących metod i form edukacyjnych w celu zwiększenia kontaktu dziecka z aglomeracji wielkomiejskiej ze środowiskiem naturalnym.

Termin: 26 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Aula Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Szamarzewskiego 89.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 września 2017 r. na adres email: p148.poznan@gmail.com lub telefonicznie: 61 82 25 231.

Program konferencji dostępny jest na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.