Sprawozdanie z obchodów Jubileuszu 50-lecia Zakładu Historii Wychowania UAM
Wiadomość, opublikowana 11-10-2017

W dniach 25-26 września 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Zakładu Historii Wychowania UAM, zorganizowane pod hasłem „Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach edukacji”.

Obchody zainaugurowała prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu, która powitawszy zebranych gości, przekazała głos Pełnomocnikowi Rektora UAM ds. rozwoju i zarządzania strategicznego, prof. zw. dr. hab. Zbyszkowi Melosikowi, który odczytał także listy gratulacyjne od JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. zw. dra hab. Andrzeja Lesickiego oraz od prof. zw. dra hab. Bogusława Śliwerskiego, Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Następnie głos zabrali Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska oraz Kierownik Zakładu Historii Wychowania, prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek. Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak z Uniwersytetu Gdańskiego, po czym zaproszeni goście z kilkunastu ośrodków uniwersyteckich złożyli na ręce Kierownika Zakładu gratulacje i życzenia.

Po krótkiej przerwie prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska zainaugurowała część konferencyjną obchodów jubileuszowych, zatytułowaną „Myśl edukacyjna wczoraj i dziś”, przygotowanym na tę okazję wykładem. Referaty wygłosili także prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik oraz prof. zw. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN).

Po tych referatach nastąpiła prezentacja osiągnięć Zakładu Historii Wychowania, przygotowana przez dra Mikołaja Brenka oraz dra Konrada Nowak-Kluczyńskiego, a następnie prezentacja książki, wydanej z okazji Jubileuszu Zakładu, pt. „Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji”, pod redakcją naukową prof. UAM dr hab. Edyty Głowackiej-Sobiech i dr Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak. Uroczystości towarzyszyła także wystawa publikacji pracowników Zakładu Historii Wychowania UAM oraz wystawa fotografii, przedstawiających pracowników Zakładu.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów Jubileuszu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, poświęconej założycielowi Zakładu, prof. dr. hab. Stanisławowi Michalskiemu, po czym nastąpił koncert Chóru Kameralnego UAM pod batutą prof. Krzysztofa Szydzisza oraz uroczysty bankiet.

Drugiego dnia obchodów jubileuszowych miały miejsce „Warsztaty tumskie”, przygotowane i prowadzone przez dra Michała Nowickiego i dra Krzysztofa Ratajczaka. Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić miejsca związane z początkami miasta Poznania i jego szkolnictwem, tj. szkołą katedralną oraz Akademią Lubrańskiego, poznać zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, gdzie w Pracowni Inkunabułów prezentowane były materiały archiwalne i biblioteczne z okresu średniowiecza i epoki nowożytnej, a na zakończenie zwiedzić Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (tzw. Bramę Poznania).

Tego dnia miało też miejsce posiedzenie członków Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Informację wprowadził/a: Michał Nowicki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.