Bezpłatny kurs dokształcający „Specjalista ds. finansów i rachunkowości”
Wiadomość, opublikowana 09-10-2017

Wydział Prawa i Administracji zaprasza na bezpłatny kurs dokształcający „Specjalista ds. finansów i rachunkowości”, realizowany wg. Standardu VCC (Vocational Competence Certificate) w ramach partnerskiego projektu pn. . „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy”, nr RPWP.08.03.02-30-0173/16.

Szczegóły na stronie Wydziału Prawa i Administracji

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.