Warsztaty dla nauczycieli na Wydziale Matematyki i Informatyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 23-10-2017

23 października 2017 w Sali A1-33/34 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ulicy Umultowska 87 w Poznaniu  odbędą się warsztaty dla nauczycieli matematyki i informatyki. Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Bzdęga.

Warsztaty składać się będą z dwóch części.

(1)  Trzy nierówności. (od 17:00 do 17:50)
    Streszczenie. Przez wiele lat dowodzenie nierówności olimpijskich opierało się na stosowaniu klasycznych nierówności, typu Czebyszowa, Cauchyego-Schwarza, czy nierówności między średnimi. Dziś Olimpiada od tego odchodzi - do dowodów wystarczy umiejętne zastosowanie prostych reguł, na przykład: ,,kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny” albo ,,suma wszystkich elementów pewnego zbioru liczb nieujemnych jest nie mniejsza od sumy niektórych z nich”. Zaprezentuję je na przykładzie trzech nierówności, które znalazły się na ubiegłorocznej edycji Olimpiady Matematycznej.

(2) Wielomiany i podzielność. (od 18:00 do 19:00)
    Streszczenie. Wielomian jest szczególnie ciekawy, jeśli ma współczynniki całkowite. Możemy wtedy mówić o podzielnościach i kongruencjach, które spełniają wartości takiego wielomianu dla argumentów będących liczbami całkowitymi - są to motywy, które w zadaniach olimpijskich z wielomianami pojawiają się bardzo często. Szczególnie użyteczne bywa twierdzenie, że jeśli a i b są różnymi liczbami całkowitymi oraz wielomian P ma współczynniki całkowite, to liczba a-b jest dzielnikiem liczby P(a)-P(b). Pokażę kilka zadań, w których się z niego korzysta.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie https://matematyka.poznan.pl/2017/10/09/warsztaty-dla-nauczycieli-3/

Informację wprowadził/a: Roman Murawski