Rozpoczęcie działalności Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile
Wiadomość, opublikowana 13-10-2017

W środę 11 października 2017 r. w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile odbyła się uroczystość Inauguracji samodzielnej, podstawowej jednostki UAM – Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, dawnego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość inauguracyjna rozpoczęła się o godzinie 13:00 od przywitania przez Jego Magnificencję Rektora prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego zebranych gości, wśród których byli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni i instytucji pilskich, pracownicy branży IT oraz studenci. Rektor UAM w swoim przemówieniu przedstawił historię rozwoju Instytutu UAM w Pile oraz zaangażowanie pilskiego Ośrodka w rozwój nauki i dydaktyki w północnej Wielkopolsce. Wspomniał również o sukcesie uruchomienia nowego kierunku studiów inżynierskich „Technologie informatyczne” w pilskim Instytucie UAM. Studia informatyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem w trakcie rekrutacji, a o przyszłych absolwentów już teraz zabiegają pracodawcy z branży IT, oferując m.in. praktyki oraz zaangażowanie w specjalistyczne kształcenie w trakcie studiów. Następnie Rektor Lesicki oficjalnie ogłosił rozpoczęcie działalności Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Po przemówieniu Rektora UAM głos zabrał Prezydent Miasta Piły dr inż. Piotr Głowski gratulując władzom Uniwersytetu powołania nowej jednostki w Pile. Prezydent obiecał również wsparcie dalszego rozwoju pilskiego UAM w relacji z przedstawicielami biznesu w Pile i regionie. Odczytano także listy z gratulacjami od Senatora RP Mieczysława Augustyna oraz Marii Janyska – Posłanki na Sejm RP. Słowa do nowo przyjętych studentów Technologii informatycznych skierowała Oliwia Skrzypczyńska – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny o udziale Polaków w odkryciach geograficznych, wygłoszony przez prof. zw. dr. hab. Waldemara Ratajczaka z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Inaugurację poprzedził Konwent Rektorów pilskich uczelni. W spotkaniu zorganizowanym przez Rektora prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego, któremu towarzyszył prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – Prorektor ds. kadry i finansów UAM uczestniczyli: Prezydent miasta Piły dr inż. Piotr Głowski, który objął Konwent swoim patronatem,  prof. PWSZ dr hab. Donat Mierzejewski – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, prof. WSG dr Alicja Kozubska – Prorektor ds. Kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Ponadto na spotkaniu byli obecni: prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc – Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, doc. dr inż. Jan Polcyn -Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Pile, prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM oraz  dr Paweł M. Owsianny – z-ca Dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Rektorzy wyrazili wolę podjęcia współpracy w celu lepszego zaspokajania rosnących aspiracji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych społeczności lokalnej Północnej Wielkopolski oraz skoordynowania rozwoju pilskich szkół wyższych i budowanie pilskiego środowiska akademickiego.

Foto: Marcin Maziarz/Magazyn67

Informację wprowadził/a: Dawid Plebanik

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.