VIII Konferencja Młodych Naukowców Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
Wydarzenie, trwa od 07-12-2017 do 08-12-2017

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Wydziału Neofilologii UAM ma zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Młodych Naukowców Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Obrzycku (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku)

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz adiunktów do udziału w siódmej edycji spotkań mających na celu przybliżenie specyfiki świata Słowiańszczyzny Wschodniej. Przedmiotem naszych rozważań będzie szeroko rozumiana przestrzeń kulturowa (w wymiarze materialnym i duchowym), widziana z perspektywy młodego pokolenia humanistów, których zainteresowania obejmują problematykę związaną z  literaturoznawstwem (także w kontekście komparatystycznym) i językoznawstwem. Podejmiemy próbę współczesnego spojrzenia na historię, ewolucję myśli
społecznej, a także na rozwój sztuki, literatur i języków wschodniosłowiańskiego obszaru kulturowego. Proponowane panele dyskusyjne zostaną poświęcone następującym zagadnieniom:
1. Nowe zjawiska w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej; recepcja twórczości współczesnych pisarzy rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w zachodnioeuropejskim dyskursie naukowym; kulturotwórczy potencjał literatur słowiańskich; religia i religijność w różnorodnych tekstach kultury; idee, motywy, obrazy, właściwości czasoprzestrzeni, zasady kompozycyjnostrukturalne itp. jako płaszczyzny analizy porównawczej dzieł literackich oraz literatury z innymi
dyscyplinami sztuki (interakcje z malarstwem, filmem i muzyką); kino rosyjskie, ukraińskie, białoruskie na przełomie XX/ XXI w. (rozrachunek z przeszłością i prognozy na przyszłość).  
2. Język Internetu: tradycja i perspektywy; świat blogów i grup dyskusyjnych; etyka językowa w sieci internetowej; komunikacja w sieciach socjalnych na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi; kolokacje: ekscerpcja i przekład; analiza językoznawcza współczesnych form literackich; badania leksykologiczne (np. z wykorzystaniem metod korpusologicznych); analiza idiolektów pisarzy (m.in. za pomocą narzędzi komputerowych); procesy neologizacji we współczesnej leksyce i frazeologii języków wschodniosłowiańskich.  Jesteśmy otwarci ponadto na wszelkie inne, nie ujęte przez nas (wpisujące się w ideę konferencji) propozycje tematów ze strony przyszłych prelegentów.  Językami roboczymi konferencji są: polski, rosyjski, ukraiński i białoruski. Na zgłoszenia (wypełnione formularze ankiety uczestnika) czekamy do 11 listopada 2017 r. pod adresem mailowym wkn@amu.edu.pl lub konferencja.wkn@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Wpisowe będzie przeznaczone na niezbędne materiały, druk w punktowanym czasopiśmie naukowym „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” (po pozytywnej ocenie tekstu przez recenzentów) oraz uroczysty obiad i kolację. Organizatorzy zapewniają ponadto transport z Poznania do Obrzycka (7.12), jak i w drodze powrotnej (8.12). Koszty podróży do Poznania i  noclegu ponoszą sami uczestnicy bądź strona delegująca.

Informację wprowadził/a: Filip Gołąb

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.