Ankieta ewaluacyjna ZZKiOIN
Wiadomość, opublikowana 26-10-2017

W dniu 16.10.2017 roku zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej obecnego stanu, metod oraz kierunków dalszego szkolenia pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu prewencji antyterrorystycznej i zasad postępowania w różnego typu niebezpiecznych zdarzeniach.

Ankieta wynika przede wszystkim z chęci zweryfikowania przez pracowników Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UAM dotychczas prowadzonych szkoleń.

Prosimy o opinie, zarówno tych z Państwa, którzy przeszli takie szkolenie, jak też tych, którzy nie uczestniczyli w żadnej jego formie (np. udział w ćwiczeniach na terenie obiektów UAM) a chcieliby się na ten temat wypowiedzieć. Wyrażenie Państwa postulatów, pozwoli nam udoskonalić procedury i sposoby szkolenia społeczności akademickiej w tym zakresie.

Dostęp do ankiety noszącej tytuł: „Ankieta ewaluacyjna ZZKiOIN” znajduje się w naszym uniwersyteckim systemie ankietowym pod adresem: https://ankieter.amu.edu.pl
i dostęp do niego – po zalogowaniu - posiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele akademiccy, doktoranci, pracownicy biblioteczni oraz pracownicy administracyjni wszystkich szczebli. Informacja o ankiecie ukaże się także na portalu UAM.

Ankietę planujemy zakończyć w dniu 05.11.2017 roku

Jako Zespół będziemy wdzięczni Państwu za wszelkie spostrzeżenia i sugestie przekazane w ankiecie.

Z wyrazami szacunku

mjr mgr inż. Marek Konieczka
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych
Koordynator Zespołu, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.