Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach programu UE Horyzont 2020: „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances”
Wydarzenie, trwa od 04-12-2017 do 06-12-2017

W dniach 4-6 grudnia br. odbędzie się w Poznaniu konferencja naukowa inaugurująca międzynarodowy projekt badawczy „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Socjologii)  jest uczestnikiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt  Unii Europejskiej „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”.  Projekt ten jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (MSCA-ITN-ETN), a jego celem jest zbadanie znaczenia przedsiębiorczości społecznej (a szerzej  -  innowacji społecznych) jako czynnika rozwoju regionów słabych strukturalnie oraz kształcenie doktorantów w tym zakresie (bliższe szczegóły na stronie projektu: www.ruraction.eu).
W trakcie odbywającej się na UAM konferencji uznani badacze z wielu krajów świata dyskutować będą w ramach trzech sesji: społeczno-ekonomiczna dynamika regionów wiejskich, strategie i polityki rozwoju wsi, przemiany życia i kultury wiejskiej. Konferencję zakończy wyjazd terenowy do gminy Wągrowiec, a w kolejnych dniach odbędą się warsztaty dla doktorantów.
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.


Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.