Sesja informacyjna na temat stypendiów do USA
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-11-2017

16 listopada w godz. 10. 00-12.00 w Sali numer 209 (II piętro) na ul. św. Marcin 78 (budynek dawnego Collegium Historicum) odbędzie się spotkanie na temat stypendiów do USA, które poprowadzi stypendystka Fulbrighta z Instytutu Historii Sztuki UAM: Pani Alexandra Whittaker.

Spotkanie skierowane jest do studentów z tytułem licencjata,absolwentów studiów II stopnia oraz doktorantów.
Omówione zostaną następujące rodzaje stypendiów:

  • Graduate Student Award: to stypendium przeznaczone dla osób kończących studia wyższe oraz absolwentów planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
  • Junior Research Award: przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
  • Fulbright-Schuman Program: stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Przedstawiony zostanie również system szkolnictwa w USA.

Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza do udziału w spotkaniu.

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.