Wykłady otwarte prof. dr hab. Guldany Osmonkulovej (Rektor Instytutu Rozwoju Społecznego i Przedsiębiorczości w Biszkeku)
Wydarzenie, trwa od 13-11-2017 do 15-11-2017

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował dwa wykłady otwarte pani prof. dr hab. Guldany Osmonkulovej. Prelegentka zajmuje się ekonomią i zarządzaniem. Głównym obszarem jej zainteresowań jest zarządzanie projektami społecznymi, badanie wpływu migracji na sytuację społeczno-gospodarczą
w krajach postsowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem Kirgistanu, oraz polityka społeczna, w tym wpływ religii na przemiany społeczno-ekonomiczne i migracje społeczeństw. Obecnie prof. Osmonkulova pełni funkcję rektora Instytutu Rozwoju Społecznego i Przedsiębiorczości (Rector Institute of Social Development and Business) w Biszkeku.

W latach 2004-2014 była prorektorem do spraw nauki i stosunków zewnętrznych ISRiP w Biszkeku, a w latach 2000-2004 sekretarzem Katedry Ekonomiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Talasie.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną prof. Guldana Osmonkulova została nagrodzona medalem Europejskiego Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego im. M.W. Łomonosowa oraz odznaką „Najwyższa jakość w edukacji Republiki Kirgiskiej”. Ponadto prof. Osmonkulova ma na swoim koncie ponad 55 prac naukowych, w tym 3 monografie. Jest członkiem kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego „Общество и Экономика Постсоветского Пространства” („Społeczeństwo i Ekonomia w Krajach Postsowieckich”).


W ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym miasta Poznania odbyły się następujące wykłady:

  1. Migracja młodzieży w warunkach globalizacji
  2. Migracja jak czynnik społeczno-ekonomicznych zmian w poradzieckich krajach [na przykładzie Kirgistanu]


Informację wprowadził/a: Agnieszka Chabir

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.