Kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-11-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na drugie spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się 14 listopada o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM, a jego tytuł brzmi: Czy CO2 powinien być wolny, tak jak chce natura?

Stwierdzenia typu: wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, czy też wolność twórczości artystycznej, są czymś normalnym, wielokrotnie powtarzanym i ugruntowanym w społeczeństwie. Czy tak samo jest w przypadku wolności badań naukowych i wolności nauczania w naukach ścisłych? Czy w chemii, gdzie wszystko przebiega według ściśle określonych praw i reguł, istnieje wolność?

Wolność w chemii nie dotyczy choćby przemian substancji, będących rezultatem odpowiednich praw, w wyniku których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki. Wolność dotyczy po pierwsze możliwości dokonywania wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji, aby otrzymać, scharakteryzować i zastosować jak najlepiej służący społeczeństwu nowy materiał. Po drugie, i chyba najważniejsze, wolność pozwala na dogłębne poznanie wszystkich dobrych i złych właściwości składników otaczającego nas świata i zakomunikowanie o tym każdemu, aby mógł dokonać wolnego wyboru i wypracować własne zdanie.

Z punktu widzenia chemika, a nie ekologa, polityka czy ekonomisty, przedstawiony zostanie także problem efektu cieplarnianego, zwanego też efektem szklarniowym, który jest naturalnym procesem zachodzącym w przyrodzie, wpływającym na temperaturę powierzchni Ziemi i atmosfery. Może właśnie CO2 powinien być wolny, tak jak chce natura? Spotkanie będzie miało na celu pokazanie i zastanowienie się, czy globalne ocieplenie klimatu w XX w., jest skutkiem gospodarczej działalności człowieka, przejawiającej się przede wszystkim emisją do atmosfery produkowanego CO2, uważanego za głównego winowajcę zmian klimatu. A co, jeśli jest inaczej?

***

Prof. dr hab. Robert Pietrzak jest absolwentem Wydziału Chemii UAM (1998) i z tą uczelnią związał swoją karierę zawodową. Tu uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (2002),  doktora habilitowanego nauk chemicznych (2010), a także tytuł naukowy profesora nauk chemicznych (2017). Kieruje grupą badawcza w Pracowni Chemii Stosowanej. Prowadzi badania w zakresie technologii chemicznej, chemii i technologii węgla i materiałów węglowych, adsorpcji oraz ochrony środowiska. Jest autorem i współautorem ponad 250 prac naukowych  (w tym ponad 110 znajduje się na liście filadelfijskiej), ma w dorobku liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od roku 2013 Przewodniczącym Poznańskiego Oddziału PTChem. Należy również do Polskiego Towarzystwa Węglowego, jest też wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Poznaniu. W roku 2015 stanął na czele komitetu organizacyjnego 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i dzięki jego staraniom Poznań stał się najważniejszym miastem na „chemicznej” mapie Polski w 2016 roku. W roku 2017 prof. Robert Pietrzak za cykl prac, dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska, a także za promocję w kraju i na świecie środowiska chemicznego Poznania, otrzymał prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Poznania.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.