Międzynarodowe sympozjum: Rosja - totalitaryzm - bolszewizm
Wydarzenie, rozpoczyna się 16-11-2017

Zdobycie władzy przez bolszewików w Rosji w 1917 r. było jednym z przełomowych momentów w historii XX wieku. Celem organizowanego sympozjum z udziałem prof. prof.: Romana Bäckera, Krzysztofa Brzechczyna, Igora Casu i Marka Figury będzie przedyskutowanie wewnętrznych i międzynarodowych reperkusji rewolucji w Rosji. Organizatorem sympozjum jest Instytut Filozofii UAM, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu i Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Zdobycie władzy przez bolszewików w Rosji w 1917 r. występujące w historiografii pod nazwą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej było jednym z przełomowych momentów w historii XX wieku. W wymiarze wewnętrznym bolszewicki przewrót doprowadził do budowy totalitarnego systemu, którego ofiarami były miliony istnień ludzkich. W wymiarze międzynarodowym, komunizm wzmacniał partie i ruchy totalitarne międzywojennej Europy oraz był jednym z czynników prowadzących do wybuchu II Wojny Światowej (pakt Ribbentrop-Mołotow). Celem organizowanego sympozjum będzie przedyskutowanie wewnętrznych i międzynarodowych reperkusji rewolucji w Rosji.

16 listopada  2017,  godz. 10:00-14:00, DS „Jowita”, sala A, Poznań, ul. Zwierzyniecka 7

Program

10:00-10:10: Otwarcie
10:10-10:30: prof. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM/IPN), Autokratyczne tendencje w historii Rosji
10:30 - 11:00: prof. Marek Figura (IW UAM), Od Rewolucja Lutowej do rewolucji w Kronsztadzie  
11:00-11:30: prof. Roman Bäcker  (WPiSM UMK), Rewolucja w Rosji a budowa systemu totalitarnego  
11:30-12:00: prof. Igor Casu (Centrum Studiów nad Totalitaryzmem przy Wydziale Historyczno-Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie), Terror a rewolucja
12:00-12:30: Przerwa   
12:30-14:00: Dyskusja
Moderacja: Prof. Konrad Białecki (IH UAM/IPN)

Uczestnicy

Roman Bäcker, zainteresowania badawcze: teoria polityki, totalitaryzm, przekształcenia rosyjskiego systemu politycznego oraz współczesna rosyjska myśl polityczna, Jest autorem licznych książek z których najważniejsze to: Między demokracją a despotyzmem (Warszawa 1990, Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek (Toruń 1992) Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? (Łódź 1999) Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, (Toruń 2007), Nietradycyjna teoria polityki, (Toruń 2011).

Krzysztof Brzechczyn, zainteresowania badawcze: historia najnowsza, filozofia historii, filozofia polityczna i społeczna oraz metodologia historii. Autor książek: Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej (Poznań 1998), Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne (Poznań 1998), O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego (Poznań 2004), O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej 1980-1981. Studium z filozofii społecznej (2013).

Igor Casu, zainteresowania badawcze: historia najnowsza Mołdawii, polityka narodowościowa ZSRR, totalitaryzm i stalinizm; autor dwóch książek: Polityka narodowościowa w sowieckiej Mołdawii, 1944- 1989, Kiszyniów 2000 oraz Wróg klasowy, polityczne represje, przemoc i opór w socjalistycznej Mołdawii, 1924-1956, Kiszyniów 2014) oraz licznych artykułów i rozdziałów w książkach w języku angielskim, polskim i rumuńskim.

Marek Figura, zainteresowania badawcze: historia najnowsza i współczesna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Ukrainy i Białorusi oraz mniejszości słowiańskich w II Rzeczypospolitej, historia polskiej myśli politycznej. Autor książek: Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923 (Poznań 2001), Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego (Poznań 2008).

Informację wprowadził/a: Anna Robaszkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.