Zaproszenie na wykład profesora dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-11-2017

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski z Zakładem Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Nestorów Nauki w Sali Lubrańskiego. Wydarzenie w dniu 15 listopada 2017 o godz. 17.00 uświetni swoim wystąpieniem Pan prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, który wygłosi wykład pt. „Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Perspektywa pedagogiki krytycznej”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński jest znakomitym pedagogiem i socjologiem społecznym. Prowadził badania etnopedagogiczne nad funkcjonowaniem szkół wiejskich w różnych typach środowisk. W Stacji Naukowej Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Toruniu zrealizował wieloletnie i zespołowe badania nad związkiem rozwoju ludzi w pełnym cyklu życia ze zmianami społecznymi i poziomem zdobytego wykształcenia. W tejże placówce prowadził przez wiele lat seminaria nad implikacjami edukacyjnymi i pedagogicznym kryzysów i gwałtownych zmian społecznych, które z czasem okazało się ważnym początkiem odnowy polskiej pedagogik i jej zbliżenia do nurtów zachodnich.

Zawodowo związany był i jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (obecnie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych), z  IRWiR  PAN; w latach 1981-1985 oraz 1991-1993 pracował na Wydziale Nauk Społecznych UAM, gdzie w  latach 1991-1993 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki, a w latach 1993-1999 był pierwszym dziekanem Wydziału Studiów Edukacyjnych. Następie pracował na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, potem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Założył trzy czasopisma naukowe: „Socjologia Wychowania – Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Forum Oświatowe”, „Studia Edukacyjne”.  Przez sześć kadencji był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych; dwukrotnie był członkiem Komitetu Badań Naukowych. W latach 1989-2002 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; obecnie jest prezesem honorowym. 

Uzyskał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Opolskiego w 2004 r., Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 2007 r., Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w 2011 r., Uniwersytetu Śląskiego w 2014 r

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.