Komunikat Działu Socjalnego w sprawie dofinansowania opieki nad dziećmi za IV kwartał 2017
Wiadomość, opublikowana 06-12-2017

Uprzejmie przypominamy, że  dowody opłat za korzystanie w październiku, listopadzie  i grudniu 2017 r. z opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego należy składać najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 r. w Dziale Socjalnym UAM, Coll. Minus pok. nr 29 lub przesłać w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje: Patrycja Pająk nr tel. 61 8294331;  e-mail: pajak@amu.edu.pl

Z poważaniem,
Hanna Cabała
Kierownik Działu Socjalnego

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek