Kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-12-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się 12 grudnia o godzinie 18:00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład pt. "O wolności i zobowiązaniach językoznawcy" wygłosi prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz z Wydziału Neofilologii UAM.

O wolności i zobowiązaniach językoznawcy

Jak rozumieć WOLNOŚĆ z perspektywy badacza języka i języków? Czy i jak bronić WOLNOŚCI i praw językowych ? Czy językoznawcy tkwią w lingwistycznych klatkach? Czym jest europocentryzm w językoznawstwie? Czy możliwe i czy wskazane jest językoznawstwo zaangażowane?

Prelekcja będzie próbą odpowiedzi na te zasadnicze pytania, a ponadto zastanowimy się nad problemem nowych paradygmatów i celów badań językoznawstwa w kontekście wymierania języków.

***

Prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz jest językoznawcą, socjolingwistą, badaczem (również terenowym) mniejszości językowych, języków i kultur mniejszości. W swych badaniach interesuje się polityką językową, planowaniem językowym, prawem i prawodawstwem dotyczącym języków, dokumentacją i rewitalizacją języków zagrożonych.  Jest wykonawcą wielu międzynarodowych projektów, niezależnym ekspertem międzynarodowych instytucji i organizacji zajmujących się językami mniejszości i językami zagrożonymi. Kieruje Pracownią Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami na Wydziale Neofilologii UAM. Jest autorem lub współautorem wielu prac, m.in.  The Making of a Language. The Case of the Idiom of Wilamowice, Southern Poland (2003), Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej (2014),  Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy (2016), Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej – Baza dokumentacji zagrożonych języków - www.inne-jezyki.amu.edu.pl.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna