Wigilia bez granic 2017
Wiadomość, opublikowana 13-12-2017

W grudniu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja projektu „Wigilia bez granic” zorganizowana przez Instytut Myśli
Schumana. Pomysł tego projektu zrodził się 2 miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia i jak się w krótkim czasie okazało – odniósł ogromny sukces.

Promocja projektu odbyła się w wielu miastach Polski głównie na uczelniach i wśród polskich rodzin, które
wykazały wspaniałą gościnność wobec cudzoziemców w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży. W projekcie „Wigilia bez granic 2016” wzięło udział kilkaset polskich rodzin, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Turcja, Indie, Chiny, Egipt czy Armenia.
Jakie są źródła sukcesu tego dzieła? „Wigilia bez granic” polega na budowaniu relacji między ludźmi z różnych
krajów poprzez konkretne praktyczne spotkanie na Wigilii. Zazwyczaj pomoc cudzoziemcom czy solidaryzowanie się z nimi przybiera formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. „Wigilia bez granic” stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które na stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami.
Człowiekiem, który zainspirował nas do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem
Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzenie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi. Jego główną ideą życiową było zbudowanie Europy na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi. Po drugiej wojnie światowej, dominującymi emocjami wśród społeczeństw Europy były wrogość i nienawiść, natomiast Robert Schuman posiadał niesamowity dar usuwania barier i jednoczenia ludzi. Podążając ideą wyznaczoną przez tego wspaniałego człowieka, Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą stworzenia projektu „Wigilii bez granic”, który ma na celu dalsze realizowanie ścieżki wyznaczonej przez Roberta Schumana – ścieżki budowania jedności i życzliwości między ludźmi.
Głównym założeniem projektu jest większa jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez dokładniejsze
poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu
przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane i rozwijane.
W ramach projektu, przewidywane są również spotkania integracyjne przed samą Wigilią, na których rodziny
goszczące mogą poznać się z wybranymi przez siebie gośćmi, zaś w dalszej kolejności po Wigilii w ciągu roku proponuje się systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami w tzw. Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce mieszka wielu cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na długie lata. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów świata i bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na polskich uczelniach studiuje ponad 60 tysięcy studentów ze 157 państw, zaś ponad 1 milion obcokrajowców to aktywni zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.
Głównym celem świątecznego projektu stworzonego przez Instytut Myśli Schumana jest jednoczenie ludzi, aby
prowadzić do solidarności i pokoju między narodami w duchu idei Roberta Schumana. W tym roku planowane jest
zwiększenie promocji projektu w całej Polsce i zaproszenie do niego wszystkich cudzoziemców oraz rodziny, które
przyjmowały do swoich domów młodzież na Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w nowej inicjatywie „Wigilia bez granic”. Niech tradycyjne wolne miejsce
i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, aby ożywić naszą piękną tradycję.
Prosimy media i wszystkie środki masowego przekazu o włączenie się w kampanię reklamową na rzecz tego
dzieła. Niech „Wigilia bez granic” będzie wspólnym dziełem całej Polski, aby dać świadectwo Europie i światu, że prawdziwa wspólnota narodów powinna być oparta na jedności, solidarności i pokoju. Niech przez to dzieło Polska pokaże Europie, że istnieje model budowania zdrowej, normalnej i twórczej relacji między ludźmi z różnych narodów, co eliminuje tzw. „zjawisko getta” jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście warto sobie przypominać, że pewne doświadczenia i tradycja dobrego funkcjonowania ludzi z różnych narodów miało miejsce w ramach „Wspólnoty Narodów Pierwszej Rzeczpospolitej” przez ok. 400 lat.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.