Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego
Wiadomość, opublikowana 13-12-2017

Wyszehradzki Program Stypendialny jest specjalnym programem utworzonym przez Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany  studenckiej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego kandydatom, którzy są mieszkańcami państw V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) lub mieszkańcami państw, nienależących do Unii Europejskiej (Białoruś, Chorwacja, Mołdawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia i Czarnogóra) i pragną studiować w państwach V4.

 
W ramach Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego dostępne są następujące stypendia:

 • Visegrad Scholarship Programme - 2.300 EUR/za semestr dla każdego stypendysty oraz 1.500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (jednorazowa wypłata);
  Jest to stypendium dla wyróżniających się studentów i naukowców z krajów i do krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja)
 • Visegrad Scholarship Program—EaP - 2.300 EUR/za semestr dla każdego stypendysty oraz 1.500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (jednorazowa wypłata);
  Czas trwania stypendium: 10 miesięcy (2 semestry) lub 5 miesięcy (1 semestr).
 • Visegrad Scholarships at Open Society Archives: 2000 Euro dla stypendysty
 • Visegrad–Taiwan Scholarships: 10 miesięcy

Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu.
Wymagania wobec kandydatów:

 • O stypendium mogą ubiegać się studenci z dyplomem licencjata (w przypadku studiów jednolitych po ukończonych przynajmniej 3 latach studiów) lub uczestnicy studiów doktoranckich, osoby z tytułem naukowym doktora.
  Szczegółowe wytyczne w załącznikach.
 • Uczelnia, na którą aplikuje kandydat musi być inna niż ta, w której obecnie się uczy.
  Termin składania formularzy upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.