Zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji celowej na koniec 2017 r.
Wiadomość, opublikowana 15-12-2017

Instytucja Pośrednicząca dla III Osi PO WER (IP) przypomina, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenci są zobowiązani do zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji celowej (środki przekazane z rachunku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zwrotu należy dokonać na rachunek NCBR: BGK 64 1130 1017 0020 1020 9820 0021.

Zwrot powinien zawierać opis umożliwiający jego identyfikację, przykładowo w ramach projektu POWR.03.01.00-00-K999/15 będzie to : „K999/15, d.c. koniec 2017”.

Jednocześnie wszyscy Beneficjenci są zobowiązani do przekazania, za pośrednictwem korespondencji w systemie SL2014, informacji o dokonanym zwrocie niewydatkowanej kwoty dotacji celowej, w tym do przekazania skanu potwierdzenia dokonanego zwrotu. W przypadku braku podstaw do dokonania zwrotu (do końca roku nie pozostała na rachunku kwota dotacji celowej) IP także prosi o przekazanie stosownej informacji.

Zwrócona dotacja celowa na koniec 2017 r. zostanie przekazana Beneficjentom po uruchomieniu środków budżetu na 2018 r. (z automatu tj. bez konieczności odrębnego wnioskowania w składanych wnioskach o płatność).

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.