Ogłoszenie konkursów NCN: ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2
Wiadomość, opublikowana 19-12-2017

 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2.

Konkurs  ETIUDA 6 – stypendia doktorskie, w tym staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.
Dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 6 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż w ramach konkursu ETIUDA 6 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu ETIUDA 6 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie ETIUDA 6 – tekst
 5. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 6. Zasady oceny wniosków w konkursie ETIUDA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
 7. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
 8. Panele NCN – tekst
 9. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 10. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 11. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst

SONATINA 2 umożliwia zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Laureaci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.

Dokumentacja konkursowa:

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 2 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 2 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 2 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
 5. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 6. Zasady oceny wniosków w konkursie SONATINA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
 7. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
 8. Panele NCN – tekst
 9. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 10. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

UWERTURA 2 umożliwia odbycie staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych.

Dokumentacja konkursowa:

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA 2 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż ERC w konkursie UWERTURA 2 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby przewidzianej na staż w ramach konkursu UWERTURA 2 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu zagranicznego – tekst
 5. Zasady oceny wniosków w konkursie UWERTURA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
 6. Wzór zgody laureata ERC na przyjęcie kandydata na staż – tekst
 7. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 8. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
 9. Panele NCN – tekst
 10. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 11. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r.

Informację wprowadził/a: Julita Banaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.