Udział studentek niedosłyszących w konferencji Międzynarodowej Federacji Osób Słabosłyszących w Helsinkach
Wiadomość, opublikowana 02-01-2018

Pod koniec października studentki UAM, Karolina Blaszka z Wydziału Fizyki i Maria Skoczyńska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, uczestniczyły w trwającej cztery dni konferencji "Share Your Experiences and IFHOHYP Annual General Meeting" w Helsinkach. Konferencja zorganizowana została przez Międzynarodową Federację Osób Słabosłyszących (International Federation of Hard of Hearing Young People) oraz miejscową organizację fińską Kuuloliitto.

Program konferencji bez barier językowych

Program pobytu podzielono na dwie części. Trzy dni spędziliśmy na poznawaniu zagadnień dotyczących fińskiej kultury i tradycji. Ponadto uczestniczyliśmy również w warsztatach coachingowych prowadzonych przez Sebastiana Widjeskoga, który pomaga młodym ludziom zapoczątkować swoją działalność biznesową, rozwijać pasje i odkrywać swój potencjał. Zainspirował nas swoją historią, która mówiła o jego długiej drodze do osiągnięcia marzenia dotyczącego zostania sportowcem specjalizującym się w skoku wzwyż , uczestniczył w mistrzostwach Finlandii jak i Europy, które ukończył z wysokim wynikiem. Podsuwał nam pomocnicze pytania ułatwiające sprecyzowanie kolejnego kroku do realizacji marzeń. Ponadto dzięki palantypistom i tłumaczom międzynarodowego języka migowego bariery językowe podczas wykładów między mówcami a słuchaczami zostały zniwelowane.

Amazing Race in Helsinki

Kolejnego popołudnia podzielono nas na kilka grup i zaproszono do uczestnictwa w grze miejskiej "Amazing Race in Helsinki". Dostaliśmy mapę z zaznaczonymi punktami w mieście do zdobycia, takimi jak Kaplica Ciszy (Kamppi Chapel of Silence), pomniki Eliasa Lönnrotha, Johana Ludviga Runeberga i Katedra Luterańska.  W trakcie każdego przystanku wykonywaliśmy jedno zadanie. Do najbardziej interesujących należało odczytywanie fińskich łamańców językowych i próbowanie tradycyjnych przekąsek (biała czekolada z borówkami). Zwieńczeniem tego dnia była kolacja połączona z wizytą w saunie, która jest rytuałem w Skandynawii.

Posiedzenie Międzynarodowej Federacji Osób Słabosłyszących

Ostatniego dnia odbyło się doroczne spotkanie IFHOHYP. Omawiano bieżące sprawy dotyczące finansów, przyszłorocznego programu i poprawek w statucie organizacji. Wybierano również nowe komisje będące w zarządzie.

Z czym wracamy z Helsinek?

Dzięki uczestnictwu w Annual General Meeting poznałyśmy proces ustalania celów dotyczących aktywizacji osób słabosłyszących (kampania Hear2stay) i przeszkoliłyśmy się w zakresie organizowania konferencji. Poznałyśmy też różnorodnych kolegów i koleżanki z Finlandii, Szwecji, Danii, Szwajcarii, Rosji i Iranu. Mimo różnic kulturowych i językowych dużo rzeczy nas połączyło. Dzięki temu wyjazdowi oswoiłyśmy się ze sprawami organizacyjnymi, nabrałyśmy nieco większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim, ponadto wiemy,  jak dążyć ku lepszej przyszłości wypełnionej marzeniami do realizacji.
Serdecznie dziękujemy władzom uczelni za przychylność i umożliwienie udziału w kolejnej międzynarodowej konferencji pozwalającej nam na samorozwój.

Opracowała

Karolina Blaszka


***

International Federation of Hard of Hearing Young People
http://www.ifhohyp.org/

***

Wcześniejsze wyjazdy studentów słabosłyszących

Inspiracją do wyjazdu naszych studentek na konferencję  "Share Your Experiences and IFHOHYP Annual General Meeting" były kilkuletnie kontakty między Multimedialną Pracownią Nauki Języków Obcych SJ UAM (link) a Międzynarodową Federacją Osób Słabosłyszących (International Federation of Hard of Hearing).  Wpisuje się on w całą serię działań opartych na lektoracie języka angielskiego  dla studentów z problemami słuchu, mających na celu nie tylko podwyższanie kompetencji językowej, ale również obniżanie lub wręcz eliminowanie lęku językowego i wzmacnianie gotowości do komunikowania się. Lęk językowy osób z wadą słuchu jest szczególnie nasilony, kiedy muszą one podejmować interakcje z osobami słyszącymi i z native speakerami. Doskonałymi przykładami takich działań mogą być:

  1. 2012 r.  English as a tool of international communication  – międzyna-rodowe warsztaty języka angielskiego dla studentów niesłyszących i niedosłyszących z 3 krajów.
  2. 2015r.  Erasmus Awareness Week – tygodniowy pobyt pięciorga naszych studentów niesłyszących na zajęciach w Buckinghamshire New University.
  3. 2016 r. Multilingual - Getting Together – warsztaty międzykulturowe i językowe dla studentów z problemami słuchu z trzech uniwersytetów - UCLan  z Preston (22 studentów Deaf Studies, 3 wykładowców (dwoje niesłyszących), studenci i lektorzy z KUL i UAM.
  4. Czerwiec 2017 r. HFLU International SummerCAMP w Kristiansand, Norwegia – udział 2 studentek (Karoliny Blaszki i Marii Skoczyńskiej z grupy mgr Anny Nabiałek) w  międzynarodowym obozie integracyjnym zorga-nizowanym przez The Norwegian Youth Association of The Hard of Hearing.

Wsparcie lektorek z Pracowni Multimedialnej

Warto podkreślić, że o ile wcześniejsze wyjazdy były wspierane obecnością lektorek języka angielskiego (p. mgr Anny Nabiałek i Izabeli Komar-Szulczyńskiej) oraz tłumaczki języka migowego (p. mgr Joanny Nehring), wyjazdy w 2017 były w pełni samodzielne, wsparte przygotowaniami językowymi przy użyciu odpowiednich strategii na zajęciach w Pracowni. Więcej informacji o Pracowni na stronie:

https://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni/wsparcie-dla-studentow-niedoslyszacych

Opracowała

mgr Anna Nabiałek


Informację wprowadził/a: Krzysztof Osóbka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.