Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-12-2017

W dniu 8 stycznia 2018 roku w sali 508 o godzinie 11.00 na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu odbędzie się Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej.

Program spotkania

11.00 Uroczyste powitanie 

11.10  dr Agnieszka Regulska - Wydział Studiów nad Rodziną, Katedra Pedagogiki Rodziny, UKSW, Warszawa - "Rodzina w cieniu systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem. Krytyczna analiza dyskursu wokół zasady pomocniczości państwa"+ 10 minut dyskusji;

11.50 dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań - "Sytuacja adolescentów na progu szkolnym z perspektywy teorii rytuałów przejścia"+ 10 minut dyskusji  ;

12.30 dr Monika Popow - Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań - "Doświadczenie dorastania w okresie transformacji ustrojowej"+ 10 minut dyskusji;

13.10 dr Kamila Słupska - Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań - "Współczesna młodzież wobec książki (między awersją a fascynacją)".+ 10 minut dyskusji;

13.50-14.30  Przerwa na lunch;

14.40 dr Dobrochna Hildebrandt - Wypych - Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań - "Socjalizacja polityczna młodzieży w Niemczech i Holandii. Między narodową a postnarodową koncepcją obywatelstwa demokratycznego"+ 10 minut dyskusji;

15.10 dr Michał Klichowski - Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań - "Uczenie się w cyberparkach. Studium teoretyczno - empiryczne" +10 minut dyskusji;

15.45 Zakończenie seminarium

Na seminarium zaprasza Zespół Pedagogiki Społecznej działający przy KNP PAN.

Szczegółowych informacji udzielają osoby zapraszające na to wydarzenie - prof. zw. dr hab. Barbara Smolińskia - Theiss, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal - Michalska i prof. UAM dr. hab. Waldemar Segiet.

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.