Warsztaty Metropolitalne w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach
Wiadomość, opublikowana 18-01-2018

W dniach 9 i 11 stycznia b.r. w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach odbyły się Warsztaty Metropolitalne. Były to kolejne już spotkania tego typu, zorganizowane przez dr. Lecha Kaczmarka, pracownika Stacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Uczestnicy, w łącznej liczbie 33 osób, reprezentowali urzędy gmin - członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Przedmiotem spotkań było zaznajomienie się z metodami udostępniania danych przestrzennych będących rezultatem projektu Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Publikacja projektu zrealizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w 2015 roku jest zbiorem szeregu opracowań specjalistycznych wyznaczających i rekomendujących kierunki prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej obszaru metropolitalnego, prowadzonej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Część kartograficzna opracowania w grudniu 2017 roku została udostępniona staraniem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w postaci geoportalu oraz tzw. usług sieciowych w ramach szerszego projektu Eksperckiej Bazy Danych. Uczestnicy Warsztatów zapoznali się z technicznymi aspektami korzystania z danych przestrzennych zamieszczonych na geoportalu oraz przedyskutowali koncepcję wspólnej rozbudowy i permanentnej aktualizacji  tego zasobu. Ponadto dr Łukasz Mikuła, Przewodniczący Metropolitalnej Komisji Planistycznej zaprezentował wyniki prac Komisji w zakresie praktycznych aspektów aktualizacji Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gmin z obszaru Metropolii Poznań.

Spotkania zaowocowały postanowieniem rozwijania wspólnej infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru Metropolii Poznań. Zarekomendowane zostały procedury oraz standard aktualizacji danych planistycznych.

Geoportal dostępny jest pod adresem: http://jeziory.home.amu.edu.pl/metropoliapoznan/, a publikacja Koncepcji pod adresem: http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty.

Informację wprowadził/a: Magdalena Dylewska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.