Zaproszenie do programu Stella Junior
Wiadomość, opublikowana 24-01-2018

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów (minimum 2 tygodnie). W roku 2018 będą 2 konkursy: pierwszy od marca do czerwca, a drugi od czerwca do grudnia. Wysokość grantu to 650 Euro.

W pierwszym etapie konkursowym wydziały wypełniają formularz praktyk (Placement Offer Form), w którym definiują warunki przyjęcia studenta na staż i oczekiwany profil kandydata na staż (do 15.03 i 15.06).
Następnie Grupa Compostela (GC) publikuje na swojej stronie: www.gcompostela.org oferty staży w uniwersytetach należących do GC.
Studenci, którzy chcą skorzystać z w/w ofert muszą dostarczyć do 30.04/31.07.2018 na adres grupo.compostela@usc.es następujące dokumenty:
- formularz studenta
- CV po angielsku (w formacie Europass)
- zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I lub II stopnia uniwersytetu należącego do Grupy Compostela
- zeskanowana kopię dowodu osobistego lub paszportu
- średnią ocen z wszystkich poprzednich lat.

Grupa Compostela przyzna 6 grantów (każdy w wysokości 650 Euro) sześciu wybranym studentom.
Szczegółowe informacje u Pani Joanny Janas, tel. 829 4434, e-mail:joannaj@amu.edu.pl


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.