ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 - Formularze wniosków dostępne
Wiadomość, opublikowana 30-01-2018

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków do konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

ETIUDA 6 – stypendia doktorskie, w tym staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.
Dokumentacja konkursowa
1.    Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 6 – tekst
2.    Lista krajów, w których można planować staż w ramach konkursu ETIUDA 6 – tekst
3.    Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu ETIUDA 6 – tekst
4.    Zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego w konkursie ETIUDA 6 – tekst
5.    Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
6.    Zasady oceny wniosków w konkursie ETIUDA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
7.    Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
8.    Panele NCN – tekst
9.    Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
10.    Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
11.    Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst

SONATINA 2 - umożliwia zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Laureaci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.
Dokumentacja konkursowa:
1.    Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 2 – tekst
2.    Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 2 – tekst
3.    Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 2 – tekst
4.    Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
5.    Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
6.    Zasady oceny wniosków w konkursie SONATINA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
7.    Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
8.    Panele NCN – tekst
9.    Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
10.    Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

UWERTURA 2 - umożliwia odbycie staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych.
Dokumentacja konkursowa:
1.    Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA 2 – tekst
2.    Lista krajów, w których można planować staż ERC w konkursie UWERTURA 2 – tekst
3.    Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby przewidzianej na staż w ramach konkursu UWERTURA 2 – tekst
4.    Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu zagranicznego – tekst
5.    Zasady oceny wniosków w konkursie UWERTURA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
6.    Wzór zgody laureata ERC na przyjęcie kandydata na staż – tekst
7.    Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
8.    Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
9.    Panele NCN – tekst
10.    Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
11.    Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst

Termin składania wniosków mija 15 marca . Termin złożenia wniosku w Dziale Nauki i Programów Krajowych mija 5 marca br.

Informację wprowadził/a: Julita Banaśkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.