Seminarium naukowe nt. populistycznego komunikowania politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, trwa od 10-04-2018 do 11-04-2018

Zakład Komunikacji Społecznej WNPiD zaprasza do udziału w seminarium naukowym nt. populistycznego komunikowania politycznego, które odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Gianpietro Mazzoleni.

W ciągu ostatnich lat – wraz z sukcesami wyborczymi partii populistycznych w Europie oraz poza nią – wzrosło zainteresowanie zjawiskiem populizmu i przyczyn  poparcia dla tego typu partii i liderów politycznych. W efekcie tego zainteresowania podjęto szereg badań mających na celu określenie i zrozumienie charakterystyki zarówno samych aktorów politycznych i ich poglądów, jak i wyborców, którzy ich popierają. Niemniej, dla zrozumienia tego sukcesu konieczne jest uwzględnienie także procesu komunikowania, który zachodzi pomiędzy aktorami politycznymi, mediami (dziennikarzami) i społeczeństwem (wyborcami).

Przyjęcie takiej perspektywy badawczej w badaniach nad populizmem pozwala skupić się nie tylko na ideologii (wyrażanej w wypowiedziach i poprzez działania podejmowane przez podmioty polityczne), ale i roli mediów w rozpowszechnianiu tejże ideologii oraz poglądów, postaw i oczekiwań wyborców. Ponadto, pozwala objąć badaniem szeroki zakres podmiotów bez pierwotnego określania, czy są one podmiotami populistycznymi, czy też nie. Ujęcie to zakłada bowiem, że styl populistyczny może być stosowany, w większym lub mniejszym stopniu. przez wszystkich aktorów politycznych oraz przez dziennikarzy i obywateli.

Do udziału zapraszamy badaczy prowadzących badania nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce i za granicą. Liczymy na to, iż spotkanie będzie okazją do podzielenia się nie tylko wynikami analiz, ale także wyzwaniami, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2018 r. na adres: populizm@amu.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: (1) dane uczestnika: imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację; (2) tytuł wystąpienia; (3) abstrakt wystąpienia (m.in. 200 słów); (4) dane do faktury.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku.

Planujemy sesje w języku polskim i angielskim.

Opłata konferencyjna: 200 PLN – termin płatności: do 30 marca 2018 r. Opłata obejmuje wyżywienie i materiały konferencyjne.

Płatne na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w tytule przelewu podając numer subkonta: K00000694.

Komitet organizacyjny: prof. UAM dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska, dr Artur Lipiński, dr Małgorzata Kołodziejczak, dr Marta Wrześniewska–Pietrzak, dr Jakub Jakubowski, dr Jacek Wyszyński

Sekretarz: mgr Denis Halagiera


Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.