Poszukiwana osoba do wykonania specjalistycznych prac laboratoryjnych (SEM-EDS) z zakresu geologii (pracownik techniczny w grancie NCN)
Wiadomość, opublikowana 13-02-2018

Poszukuję osoby (pracownik techniczny) do wykonania specjalistycznych prac laboratoryjnych (SEM-EDS) z zakresu geologii. Wymagane bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu badań. Proszę uprzejmie o nasyłanie zgłoszeń do 26-02-2018. Kontakt: dr Monika Kowal-Linka mokowal@amu.edu.pl.

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński