XI Polsko-Rosyjska Letnia Szkoła w Sankt Petersburgu
Wiadomość, opublikowana 13-03-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU (Rosja)
i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu – SPbGU (Rosja) organizuje XI Międzynarodową Letnią Szkołę Prawno-Humanistyczną.

 1. Temat:
  Rodzina – uświęcone wartości czy lewackie eksperymenty?
  (podejście polskie, podejście rosyjskie)
 2. Program XI MLSP-H:
 3. Międzynarodowa Letnia Szkoła Prawno-Humanistyczna odbędzie się w tym roku w Sankt Petersburgu w dniach 17-27 lipca. Składać się ona będzie z części naukowej, organizowanej na Wydziale Prawa SPbGU, którego absolwentami są czołowi rosyjscy politycy i obejmować będzie referaty pracowników nauki oraz wszystkich studentów. Druga część szkoły będzie mieć charakter turystyczno-poznawczy. W jej trakcie planowane jest zwiedzanie kluczowych zabytków miasta nad Newą, nazywanego Wenecją Północy. Językami roboczymi szkoły będą język rosyjski oraz język angielski.

  Planowane jest wydanie książki zawierającej referaty zaprezentowane podczas tegorocznej edycji szkoły. Lista dotychczas wydanych publikacji jest dostępna na stronie: http://lib.lawinstitut.ru/ru/library/list.html?category=9. Z publikacjami można zapoznać się również na miejscu w czytelni książek WPiA oraz w czytelni książek Biblioteki Uniwersyteckiej.

 4. Kryteria doboru uczestników (studentów):

  W MLSP-H weźmie udział 10 studentów IGU, 10 studentów SPbGU oraz 10 studentów UAM (kierunki humanistyczne). Kryteria doboru uczestników są następujące:

  • II - V rok studiów,
  • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego,
  • zadowalające wyniki w nauce.
 5. Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
  Zgłoszenia do udziału w MLSP-H należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  7 kwietnia 2018 r. na ręce p. mgr Joanny Janas z Działu Współpracy z Zagranicą, w pokoju nr 214 (II piętro) w budynku Collegium Historicum przy ul. św. Marcin 78 lub mailowo na adres: joannaj@amu.edu.pl. Dodatkowych informacji na temat MLSP-H udziela p. mgr Joanna Janas, tel. (61) 829-4434, adres internetowy joannaj@amu.edu.pl.  
  Zainteresowanych prosi się o złożenie na ręce Pani Joanny Janas następujących dokumentów:
  • list motywacyjny,
  • wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie kandydata na międzynarodową letnią szkołę prawno-humanistyczną” (plik do pobrania na dole strony),
  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen z całych studiów,
  • ewentualnie dokumenty potwierdzające kompetencje językowe kandydata,
  • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazywane przez kandydata.
 6. Po tym terminie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne celem wyłonienia ostatecznych uczestników tegorocznej edycji MLSP-H.

Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Irkucku dostępne są na stronie internetowej www.isu.ru
Informacje o Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu dostępne są na stronie internetowej www.spbu.ru


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.