Ogłoszenie konkursów NCN: OPUS 15 i PRELUDIUM 15
Wiadomość, opublikowana 16-03-2018

Narodowe Centrum Nauki ogłosił konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15.

Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania.

link do dokumentacji konkursowej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15

Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

link do dokumentacji konkursowej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15

W ogłoszonych właśnie konkursach Rada NCN wprowadziła ważne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. Skrócony opis projektu badawczego oraz streszczenie projektu będą teraz sporządzane wyłącznie w języku angielskim.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) będą dostępne w późniejszym terminie.

Informację wprowadził/a: Magdalena Szafran

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.