Seminarium dla redaktorów czasopism naukowych: Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych
Wiadomość, opublikowana 29-03-2018

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Wydawnictwo Naukowe UAM mają przyjemność zaprosić redaktorów czasopism naukowych na seminarium: Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych, prowadzone przez dr Anetę Drabek. Wydarzenie odbędzie się 11.04.2018 r. w godz. 9:30-13:30 w Bibliotece Uniwersyteckiej (Czytelnia Nova ul. Ratajczaka 38/40). Seminarium jest rekomendowane przez Prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego, Prorektora UAM  ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

W ostatnich latach w Polsce utworzono wiele nowych czasopism. Ich twórcy nie zawsze wiedzą jak istotną kwestią jest zwiększanie widoczności wyników badań oraz jak znaczącą rolę w tym względzie pełnią bibliograficzne bazy danych. Obecność czasopisma w indeksowanych bazach  danych to ważny element promocji czasopisma, ale także autorów w nim piszących. Misją każdego uczonego jest nie tylko przeprowadzenie badań, lecz także wprowadzenie wynikających z nich koncepcji i rozwiązań metodycznych do międzynarodowego obiegu informacji. Warto zatem podjąć trud, aby zawartość czasopisma oraz najważniejsze informacje znalazły się w renomowanych źródłach. Praca włożona w przygotowanie danych może przynieść wymierne efekty w postaci poszerzenia grupy potencjalnych odbiorców, jak również zwiększenia liczby cytowań. Celem seminarium jest zapoznanie redaktorów czasopism z regułami zamieszczania czasopism uczelnianych w bazach Web of Science, Scopus, DOAJ.

Uczestnicy seminarium dowiedzą się:

  • Dlaczego warto indeksować czasopismo w bazach danych?
  • Którą bazę wybrać i czy warto rejestrować czasopismo w jak największej liczbie baz danych?
  • Kto jest odbiorcą bibliografii załącznikowej?
  • Jak sprawdzić czy czasopismo jest cytowane?
  • Jak wygląda ocena czasopisma zgłaszanego do baz Scopus i Web of Science?
  • Na co zwracają uwagę twórcy baz danych?

INFORMACJE O PRELEGENCIE:                                       

dr Aneta Drabek

Kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 10 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe
i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii (zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań), a także czasopism elektronicznych. Członkini Scholarly Communication Research Group, której działalność koncentruje się na komunikacji naukowej, ewaluacji nauki, polityce naukowej oraz bibliometrii.

PROGRAM:

  9:30 Korzyści z indeksowania czasopisma w bazach danych
10:00 Kryteria wyboru bazy
10:30 Dobre praktyki edytorskie i ich wpływ na indeksowanie w bazach danych
11:00 Przerwa kawowa
11.30 Google Scholar a bazy danych
12:00 Cytowania czasopisma
12:30 Indeksowanie czasopisma w wybranych bazach danych
         (Scopus, Web of Science Core Collection, DOAJ)
13.00-13:30 Dyskusja

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do redaktorów czasopism UAM, a także wszystkich osób, którym bliska jest tematyka indeksowania czasopism.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin: 11.04 2018r. godz. 9:30-13:30
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Czytelnia Nova, ul. Ratajczaka 38/40
Seminarium jest bezpłatne

Organizatorzy zapewniają: materiały informacyjne w formie elektronicznej, bufet kawowy w przerwach.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej: https://goo.gl/forms/NSCeYRBWqN1MA5ij1
Prosimy o rejestrowanie się do dnia  09.04.2018r.
Liczba miejsc ograniczona
O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

KONTAKT:

Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Informacji i Transferu Wiedzy)
a.dodot@amu.edu.pl , tel. 61 829 38 49

Informację wprowadził/a: Anna Dodot

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.