Sprawozdanie z III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
Wiadomość, opublikowana 03-04-2018

W dniach 21-22 marca 2018 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami „Formy wsparcia studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w szkolnictwie wyższym” organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami.

Czym jest Forum Pełnomocników?

Forum Pełnomocników jest corocznym spotkaniem pracowników wielu polskich uczelni, w czasie którego omawiane są zagadnienia zwiane z dostępnością szkół wyższych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W Forum wzięli udział przedstawiciele 25 polskich uczelni, pracownicy i studenci UAM oraz wolni słuchacze – łącznie ok. 80 osób.

Co było celem Forum?

Celem tegorocznego Forum było poszukiwanie odpowiednich rozwiązań w zakresie wspierania studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w procesie edukacji na poziomie wyższym. Podjęty temat stanowił odpowiedź na narastający na wielu polskich uczelniach problem zaburzeń psychicznych i poznawczych, z jakimi zmaga się coraz większa liczba studentów.

Przebieg Forum

Znaczna część Forum została poświęcona tematowi wspierania studentów z zespołem Aspergera – swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielili się specjaliści z Fundacji SYNAPSIS. Ta część Forum byłą otwarta również dla wolnych słuchaczy – studentów i pracowników UAM.
Podczas sesji plenarnej Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami zaprezentowało dotychczasowe działania UAM w ramach pilotażowego projektu na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego.
Swoje dokonania w tym zakresie zaprezentowały także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Patronaty 

Począwszy od 2011 roku konferencje i spotkania Pełnomocników w Poznaniu są postrzegane jako miejsce merytorycznej dyskusji na wysokim poziomie oraz transferu wiedzy pomiędzy uczelniami z całego kraju. Poprzednia edycja Forum pt. „Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym” (marzec 2017), była objęta m. in. patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna, trzecia już edycja organizowanego przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM Forum Pełnomocników, została objęta patronatem Magnificencji Rektora UAM, Parlamentu Studentów RP, Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Efekty 

Głównymi rezultatami Forum była szeroka wymiana najlepszych praktyk pomiędzy uczelniami z całego kraju oraz upowszechnianie rozwiązań jakie UAM oferuje w zakresie wsparcia psychologicznego.

Autor notatki

Krzysztof Osóbka

Organizatorzy:

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

Partnerzy:

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Fundacja SYNAPSIS

Patroni:

  • Jego Magnificencja Rektor UAM
  • Parlament Studentów RP
  • Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP
  • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania


Informację wprowadził/a: Krzysztof Osóbka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.