Projekt MNiSW „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”
Wiadomość, opublikowana 04-04-2018

Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  1. 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  2. 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Dokumentację należy złożyć w Dziale Nauki i Programów Krajowych do 26 kwietnia br.

Ofertę należy złożyć w MNISW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., w formie dokumentu elektronicznego.

Link do warunków konkursu i formularzy: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

Informację wprowadził/a: Magdalena Szafran

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.