Czym jest patriotyzm? Dyskusja panelowa
Wydarzenie, rozpoczyna się 15-04-2018

Przedmiotem dyskusji będzie prezentacja kulturowej genezy  patriotyzmu i jego współczesnych przejawów w kulturze, internecie, gospodarce i polityce. W panelu wystąpią:
Dr Aleksandra Mathiesen, Antyczne korzenie patriotyzmu,  
Dr Cezary Kościelniak, Patriotyzm  w sieci,
Dr Joanna Szalacha-Jarmużek, Patriotyzm gospodarczy w dobie globalizacji.
Dr Rafał Wierzchosławski, Blaski i cienie patriotyzmu konstytucyjnego  
Moderacja: prof. Krzysztof Brzechczyn

Dyskusja panelowa Czym jest patriotyzm? odbędzie się podczas  II Wielkopolskiego Forum Pamięci 15 kwietnia 2018 w godzinach 11:30-13:30 w Bazarze Poznańskim (Sala Biała) przy ul. Paderewskiego 7. W dyskusji wystąpią:
Dr Cezary Kościelniak, filozof, eseista, adiunkt w IK UAM. Zainteresowania badawcze: kulturowe uwarunkowania przemian uniwersytetu, religie i procesy sekularyzacji, a także wyzwania etyczne i społeczne wyzwania cyfrowe dla społeczeństwa. Opublikował książki, m.in. "Uniwersytet, rozwój, kultura" (2015), reportaż Frunze w meczecie (2016 ).
Dr Aleksandra Mathiesen absolwentka filozofii UAM, w 2017 r obroniła rozprawę doktorską  pt. „Retoryka wobec sofistyki w sporach klasycznej filozofii greckiej”; autorka artykułów poświęconych kulturze helleńskiej i jej znaczeniu dla rozwoju cywilizacji europejskiej.
Dr Joanna Szalacha-Jarmużek, pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Zainteresowania badawcze: praktyka zjawisko i teoria patriotyzmu ekonomicznego, władza strukturalna, procesy globalizacyjne. Autorka książki: Instrumentarium globalnego panowania. O podmiotowych aspektach globalizacji (2013); prezes zarządu Fundacji Kazimierza Wielkiego,  współpracownik czasopisma „Nowy Obywatel” (od 2002)
Dr Rafał Paweł Wierzchosławski, filozof, naukoznawca,  zatrudniony w SWPS w Poznaniu. Zainteresowania badawcze filozofia nauk społecznych, współczesne teorie socjologiczne, ontologią społeczeństwa, tradycją republikańska w filozofii  politycznej, problematyka statusu ekspertów we współczesnych demokracjach.  Ostatnio wydał Social responsibility and science in innovation economy (Paweł Kawalec, R.P. Wierzchosławski, red.  2015)
Prof. Krzysztof Brzechczyn, zatrudniony w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu; Zainteresowania badawcze: historia najnowsza, filozofia historii, filozofia polityki i społeczeństwa, filozofia nauk społecznych. Autor książek: Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej (1998), Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne (1998), O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981. Studium z filozofii społecznej (2013). Autor kilkuset artykułów naukowych w języku angielskim, chińskim, niemieckim, polskim, rumuńskim i włoskim.

Informację wprowadził/a: Anna Robaszkiewicz

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.