UWAGA! Ze względu na odbywające się w poniedziałek 23 kwietnia uroczystości pogrzebowe prof. Jacka Tittenbruna z Instytutu Socjologii UAM, seminarium zostało przeniesione na inny termin. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie
Wydarzenie, rozpoczyna się 23-04-2018

Zakończenie projektu „W stronę relacyjnych form korzystania z usług bankowych”, realizowanego przez Instytut Socjologii UAM w ramach programu Santander Univesidades.

23 kwietnia odbędzie się seminarium prezentujące podstawowe założenia, przebieg i rezultaty projektu „W stronę relacyjnych form korzystania z usług bankowych”. Projekt był realizowany w ramach programu Santander Universidades, w którym Bank Zachodni WBK wspiera badania naukowe i szkolnictwo wyższe.

Zrealizowane badania charakteryzowały się innowacyjnymi założeniami metodologicznymi, które zostaną przedstawione podczas seminarium. Interdyscyplinarny zespół badawczy wykorzystywał w badaniach testy i zmienne psychograficzne oraz badania jakościowe w perspektywie metody biograficznej i badań wizualnych. W rezultacie wyróżnione zostały różne ścieżki korzystania z usług bankowych, jak również relacje pomiędzy tymi usługami. Istotnym elementem badań było zwrócenie uwagi na sytuacyjny aspekt praktyk społecznych związanych z korzystaniem z usług bankowych.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia o godz. 11:00 w Instytucie Socjologii UAM (ul. Szamarzewskiego 89), sala 107 w budynku D.

 Bank Zachodni WBK

Informację wprowadził/a: Anna Robaszkiewicz